Møt våre veiledere

Møt våre veiledere

26.04.22 12:53 av Trude Karlsen Molvik

Kjenner du til veiledningstilbudet vårt! Dette er kanskje vårt mest populære (og nyttige) medlemstilbud. Vi har flere veiledere med på laget, de har helsefaglig bakgrunn i tillegg til at de personlig kjenner til hverdagen som tvillingforeldre. Alle kan ha nytte av å lufte tanker av og til, vi snakker om alt mellom himmel og jord rundt det å være tvillingforeldre.

Les mer
Hva får du igjen for ditt medlemskap?

Hva får du igjen for ditt medlemskap?

16.06.22 12:57 av Trude Karlsen Molvik

Hva får du igjen for ditt medlemskap i Tvillingforeldreforeningen (TFF)? TFF driftes av inntekter fra medlemskontingent, årlig driftstøtte fra Bufdir samt overskudd fra kurs og salg av flerlinglittertur. Disse ressurene brukes til å være en viktig støttespiller for tvilling- og flerlingforeldre. Etter mange års arbeid fikk TFF igjennom endring i foreldrepermisjonen, dette ga tvilling- og flerlingforeldre utviddet foreldepermisjon fra og med juli 2018. Nå jobber vi videre for å ivareta tvilling- og flerlingforeldres unike behov. Vi har også flere medlemstilbud som våre medlemmer kan nyte godt av.

Les mer