Når det verste skjer

Når det verste skjer

10.10.22 14:51 av Trude Karlsen Molvik

Foreldre som venter to eller flere babyer, for så å oppleve at en av dem ikke får komme levende til verden, eller dør kort tid etter fødsel, opplever en sorg over barnet som de ikke fikk møte og bli kjent med, samtidig som de skal ta vare på, og bli kjent med et levende barn. I denne situasjonen er det viktig å bli møtt med forståelse for den unike situasjonen som inneholder både bunnløs sorg og glede.

Les mer
Møt våre veiledere

Møt våre veiledere

26.04.22 12:53 av Trude Karlsen Molvik

Kjenner du til veiledningstilbudet vårt! Dette er kanskje vårt mest populære (og nyttige) medlemstilbud. Vi har flere veiledere med på laget, de har helsefaglig bakgrunn i tillegg til at de personlig kjenner til hverdagen som tvillingforeldre. Alle kan ha nytte av å lufte tanker av og til, vi snakker om alt mellom himmel og jord rundt det å være tvillingforeldre.

Les mer
Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

16.06.22 12:57 av Trude Karlsen Molvik

Hva får du igjen for ditt medlemskap i Tvillingforeldreforeningen (TFF)? TFF driftes av inntekter fra medlemskontingent, årlig driftstøtte fra Bufdir samt overskudd fra kurs og salg av flerlinglittertur. Disse ressurene brukes til å være en viktig støttespiller for tvilling- og flerlingforeldre. Etter mange års arbeid fikk TFF igjennom endring i foreldrepermisjonen, dette ga tvilling- og flerlingforeldre utviddet foreldepermisjon fra og med juli 2018. Nå jobber vi videre for å ivareta tvilling- og flerlingforeldres unike behov. Vi har også flere medlemstilbud som våre medlemmer kan nyte godt av.

Les mer