Dette trenger familiene

Dette trenger familiene

14.11.23 11:18
av Trude Karlsen Molvik

I kjølevannet av Årets International Multiple Birth Awareness Week 2023 (IMBAW), som i år hadde tema hjelp og støtte til hele familien, har vi samlet tilbakemeldingene fra foreldre. Vi håper dette bidrar til at det blir enklere å stille opp med hjelp og støtte til familier med tvillinger eller flerlinger.

Les mer
Ny, norsk tvillingbok

Ny, norsk tvillingbok

22.08.23 01:00
av Trude Karlsen Molvik

Den siste boken om tvillinger, på norsk kom i 2008. Det var en oversettelse og norsk tilpassing av den mestselgende tvillingboken i Danmark. Selv om det ikke er revolusjonerende annerledes å bli tvillingforeldre i dag, enn i 2008, har det kommet oppdateringer i svangerskapsomsorgen, permisjonsordningene og på utstyrsfronten. Tvillingguiden er en bok tilpasset norske forhold, med nyttige og konkrete tips fra tvillingforeldre, og oppdatert faglig informasjon.

Les mer
Når det verste skjer

Når det verste skjer

10.10.22 14:51
av Trude Karlsen Molvik

Foreldre som venter to eller flere babyer, for så å oppleve at en av dem ikke får komme levende til verden, eller dør kort tid etter fødsel, opplever en sorg over barnet som de ikke fikk møte og bli kjent med, samtidig som de skal ta vare på, og bli kjent med et levende barn. I denne situasjonen er det viktig å bli møtt med forståelse for den unike situasjonen som inneholder både bunnløs sorg og glede.

Les mer
Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

16.06.22 12:57
av Trude Karlsen Molvik

Hva får du igjen for ditt medlemskap i Tvillingforeningen? Tvillingforeningendriftes av inntekter fra medlemskontingent, årlig driftstøtte fra Bufdir samt overskudd fra kurs og salg av flerlinglittertur. Disse ressurene brukes til å være en viktig støttespiller for tvilling- og flerlingforeldre. Etter mange års arbeid fikk Tvillingforeningen igjennom endring i foreldrepermisjonen, dette ga tvilling- og flerlingforeldre utviddet foreldepermisjon fra og med juli 2018. Nå jobber vi videre for å ivareta tvilling- og flerlingforeldres unike behov. Vi har også flere medlemstilbud som våre medlemmer kan nyte godt av.

Les mer