Velkommen til Tvillingforeldreforeningen

Tvillingforeldreforeningen (TFF) er en landsomfattende organisasjon for foreldre med barn født ved flerbarnsfødsel, og er en støtteorganisasjon for tvilling- og trillinggravide. TFF ble stiftet i 1984 og har i dag ca 2500 medlemmer.

Meld deg inn

To jenter i kurven - 8 mnd

Bli medlem!

Foruten å støtte TFFs viktige arbeid for flerlingfamiliene får du en rekke medlemsfordeler. Medlemskontingenten sparer du inn på et blunk!

Se medlemsfordelene »


 • Cafetreff Moelv

  24.08.2016 | Vanntårnet, Storgata 116 Moelv

  Vi i Tvillingforeldreforeningen har gleden av å arrangere uformelt tvilling-foreldre treff , da det er et stadig behov for nettverk blant tvillingforeldre, og vi ønsker å skape en samlingsplass hvor dere kan møtes og bli kjent.

  Les mer →

 • Kurs for gravide - Bergen

  29.08.2016 | Bergen, Kvinneklinkken (Haukeland Sykehus) 2 etasje

  Oppstartsdato er 29 august. Deretter er det ytterlige en kurskveld til før fødsel, den  6 september.

  Etter fødsel samles dere igjen for de de to  siste kurskvelder.

  4 kvelder ( 2 før og 2 etter fødsel)

  Tidspunkt:

  Kurskveld 1 er fra 18:30 til 21:00

  Kurskveld 2 er fra 18:00 til 21:00

  Tidspunkt og varighet på kurskvelder etter fødelsen avtales på kurset

  Les mer →

 • Kurs for gravide - Stavanger

  29.08.2016 | Stavanger. Universitetssykehuset

  Oppstartsdato er 12 september. Deretter er det ytterlige en  kurskveld, den 19 september før fødsel. Etter fødsel samles dere igjen for de de to  siste kurskvelder.

  4 kvelder ( 2 før og 2 etter fødsel)

  Kurskveld 1 er fra 18:30 til 21:00

  Kurskveld 2 er fra 18:30 til 21:30

  Tidspunkt og varighet på kurskvelder etter fødelsen avtales på kurset

  Les mer →

 • Seminar - tvillinger i skolen - for ansatte i skole og SFO

  23.09.2016 | TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

  Tvillingforeldreforeningen inviterer til seminar for ansatte i skole og SFO for å øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier.

  Les mer →

 • Gravid mage

  Dagskurs for gravide - Oslo

  24.09.2016 | TFFs lokaler

  Pris: Medlem 1595,- // - ikke medlem 1895,-

  Tidspunkt: 0900 til 1700 inkludert lunsj

  Dagskurset har komprimert det samme innholdet som de tre første kurskveldene og omfatter også et kurskveld etter fødselen.

  Oppmøte i TFFs lokaler, Stortorvet 10, 0155 Oslo. Besøksadresse: 4 etasje i Glasmagasinet, inngang Møllergaten.

   

  Les mer →

 • To jenter 1 år

  Seminar - tvillinger i barnehagen - for ansatte i barnehage

  26.09.2016 | TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

  TFF vil øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier.  Vi inviterer derfor ansatte i barnehager til seminar med fokus på tvillinger i barnehagen.

  Les mer →

 • To i snekkerbukse som betrakter noe sammen

  Seminar - hvordan forstår og støtter vi tvillinger med symptomer på ADHD og ADD m.m.

  13.10.2016 | TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

  Urolige og styrt av impulser, eller stille og passive. Vi går bak symptomene og når inn i til barna. Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer ansatte i barnehager, ppt, skoler, sfo, helsestasjoner, sykehus og ergo-/fysioterapeuter til heldagsseminar med fokus på tvillingers forskjellige tilstand og atferd. Temaet og dagens innhold gjelder også enkeltfødte barn, som ikke trives bra. 

  Les mer →

 • Seminar - premature barn. Slik blir de glade og velfungerende

  14.10.2016 | TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

  Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer ansatte i barnehager, ppt, skoler, sfo, helsestasjoner, sykehus og ergo-/fysio-terapeuter til heldags-seminar med fokus på senvirkninger hos premature barn. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gjelder spesielt for tvillinger, men for alle for tidlig fødte barn. 

  Les mer →

 • Kristin Solhøi Evenstad

  Få inspirasjon til hverdagen i Tvillingfamilien

  15.10.2016 | TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

  Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer flerlingforeldre til stor temadag hvor vi belyser mange sider av hverdagen med tvillinger og trillinger.

  Vi kan by på to parallelle sesjoner før og etter lunsj. Før lunsj er temaene "Tvillinger og skolestart", og "trillinger 0-7 år". Etter lunsj er temaene "tvillinger 2-4 år" og "du og jeg og de to – fokus på foreldreforholdet". Heldagsseminaret tar for seg prematuritet ved Jonna Jepsen. I tiden mellom foredragene byr vi på lunsj, utveksling av erfaringer med andre tvillingforeldre, salg av litteratur og god tid til mingling.

   

  Les mer →

 • Det glade budskap – gravid med tvillinger!

  19.10.2016 | Bakklandet Barnehage, Nedre Alle 11 i Trondheim

  Har du nettopp vært på ultralyd og fått konstatert tvillinger – da har dere mange ubesvarte spørsmål.

  Tvillingforeldreforeningen (TFF) arrangerer temakveld for vordende tvillingforeldre. Tvillingmødrene Line(førskolelærer) og Ramona(førskolelærer og spesialpedagog) innleder denne kvelden. Vi oppfordrer begge foreldre til å delta hvis mulig.

  Les mer →

Tvillinger i puberteten - NÅ PÅ TILBUD

Tvillinger kan se ut til å komme i en "dobbelt pubertet". De skal også løsrive seg fra hverandre. Før 225,- for medlemmer - nå 150,-!!

Les mer »

Tvillinger nyfødt

Tvillingoppropet

Tvillingoppøret startet i Sverige sommeren 2015, og omhandler behovet for lik omsorg til hvert barn. I Norge startet opprøret med blogginnlegget til Linn Winsnes Rosenborg. Tvillingforeldreforeningen står bak tvillingoppropet i Norge. Signer oppropet vårt her for å støtte kampen for at også tvillinger og trillinger skal få de samme rettighetene som enlinger har.

Les mer »

Våre samarbeidspartnere