Ragnhild Male Hartviksen style=

Ragnhild Male Hartviksen

Fagsjef/spesialrådgiver (i permisjon)
Trude Karlsen Molvik style=

Trude Karlsen Molvik

Generalsekretær
Thomas Walter van Deurs style=

Thomas Walter van Deurs

Styreleder
Lene Louise Løver style=

Lene Louise Løver

Styremedlem
Kine Osan style=

Kine Osan

Styremedlem
Merete Solli style=

Merete Solli

Styremedlem
Karsten Ølstad style=

Karsten Ølstad

Styremedlem