Foto:Pexels

Tvillinger / trillinger og flerlinger har unike unnfangelses-, svangerskaps- og fødselsprosesser. Det medfører en annen helserisiko, innvirkning på familiedynamikken og utviklingsmiljøet til barna. For å sikre deres optimale utvikling, trenger  flerelinger og deres familier  tilgang til helsetjenester, sosiale tjenester og kunnskap med fokus på deres unike behov. Derfor finnes Tvillingforeldreforeningen!

Tvillingsvangerskap er risikosvangerskap.

Ofte er svangerskapsplagene større. Ekstrem svangerskapskvalme forekommer hyppigere, tidligere og ofte kraftigere enn hos enlinggravide. Svangerskapsforgiftning forekommer 2-3 ganger hyppigere og bidrar til det økte antallet tidlige fødsler. Det er større fare for veksthemming hos en eller begge barna. Alt dette resulterer i behov for tettere overvåkning, og innleggelse for nærmere undersøkelser eller behov for avlastning.

 

Foto: iStock

For de vordende tvillingforeldre er det viktig med god informasjon.

Hør gjerne våre podcast "Tvillingrådet" for å høre hvordan andre tvillingforeldre har oppleved svangerskap, fødsel og den første tiden.

Forslag til podcast episoder:

Tvillingrådet med Thorbjørn Brook Steen - fødselslege og firebarnspappa

Live fra tvillingsvangerskapet, med tvillinggravid Merete Solli

Tvillingrådet med Carina Diesen - om å få premature tvillinger


Svangerskapet

For den gravide er det viktig å ta vare på egen helse, i tillegg til dem inne i magen.  Den gravide trenger støtte og tilstrekkelig tilrettlegging og hvile etterhvert som svangerskapet skrider frem. Dette er individuelt, og bør tas opp med lege/jordmor på kontroll/oppfølgning.

Det er generelt flere farer forbundet med eneggede tvillinger. Ca 30 % av alle tvillinger er eneggede. Graden av fare øker hvis tvillingene deler fostersekk eller fosterkake. I noen tilfeller utvikles tvilling til tvilling transfusjonssyndrom (TTTS), som er en fryktet komplikasjon. Det forekommer kun hos eneggede tvillinger som deler morkake (monochoriotiske tvillinger), som utgjør ca 20 % av de eneggede tvillingene. TTTS forekommer i 15-25 % av disse svangerskapene igjen. Ved TTTS er det felles blodkarforbindelser i morkaken som gjør at det ene barnet (donoren) overfører sitt blod til det andre barnet (recipienten). Donoren får lavt blodvolum, lite næring og lite fostervann, mens recipienten får høyt blodvolum, mye næring og i alvorlige tilfeller fare for hjertesvikt og hjerneskade. TTTS utvikles ofte gradvis, men kan komme raskt. Et kronisk forløp kan føre til at tvillingene fremstår med veldig ulik farge og størrelse ved fødsel. I alvorlige tilfeller er det nødvendig med akutt behandling i form av laserbehandling der man brenner over karene som skjevfordeler blodet. Dette gir gode resultater

For mange tvillinggravide er det en belastning å få kjennskap til farene, og man kan føle seg utrygg. God kontakt med jordmor eller andre tvillingmødre kan være en være en god støtte.

Et medlemsskap i tvillingforeldreforeningen gir deg tilgang på relevante kurs, veiledning og informasjon + et stort nettverk av andre tvillingforeldre å dele erfaringer med. Meld deg inn her! 

Foto: Pexels