Foto: Lisa Rostoen, (Fotografix Studios)

Tvillingtyper

Det er to grunnleggende typer tvillinger: monozygotiske (mono=en, zygote=egg), ofte referert til som eneggede tvillinger og dizygotiske (di=to), referert til som toeggede tvillinger. Det er også andre mindre vanlige typer tvillinger, som speilbilde og polare kroppstvillinger (halv-identiske).

Toeggede tvillinger oppstår når kvinnen gir fra seg to egg ved eggløsningen, disse blir befruktet av to sædceller, vanligvis samtidig. To egg som befruktes av to ulike sperm i samme svangerskap danner altså toeggede tvillinger.
Toeggede tvillinger har 50 % felles gener (dersom de har samme mor og far).

Toeggede tvillinger kan være samme kjønn (gutt/gutt eller jente/jente)  eller ulike kjønn (gutt/jente).

Foto: iStock

Eneggde tvillinger oppstår når ett befruktet egg deler seg til to. Den eksakte dagen for eggdelingen avgjør hvor mange felles hinner og morkaker tvillingene får, og det gir en pekepinn om risikoen for komplikasjoner.

Eneggede tvillinger har som utgangspunkt 100 % felles gener når egget deler seg, men etter eggdelingen kan det skje påvirkninger i livmoren som gjør at eneggede tvillinger likevel kan se forskjellig ut.  Forskere tror at jo tidligere egget deler seg, jo mer forskjellig vil barna bli, men akkurat hvorfor egget deler seg til å bli to individer har man fortsatt ikke funnet ut av.

Eneggede tvillinger vil ha samme kjønn (gutt/gutt eller jente/jente).

Stadiet der zygoten (egget) deler seg bestemmer korionitet (antall morkaker) og amnionitet (antall poser):
● Dichorion-Diamniotic (Di-Di) tvillinger dannes når deling finner sted innen den sjette dagen etter
befruktning. Omtrent 32 % av eneggede tvillinger er av denne typen (noen har sammenvoksede morkaker).
● Monochorionic-Diamniotic (Mo-Di) når splitting finner sted mellom dag seks og 10. Dette
er den vanligste typen eneggede tvillinger med omtrent 64 %.
● Monokorionic-Monoamniotiske (Mo-Mo) tvillinger oppstår når splittelsen finner sted mellom
dag 10 og 14 og forekommer kun hos omtrent 4 % av eneggede tvillinger.
● Hvis delingen av zygoten skjer senere enn 14 dager og ikke er fullstendig,
er sammenvokste tvillinger (siamesiske tvillinger) vanligvis resultatet. Denne typen er svært sjelden, og forekommer hos mindre enn 1 % av eneggede tvillinger.

Illustrasjon: iStock

Å dele samme amnion/fosterhinne (eller samme amnion og morkake) kan forårsake komplikasjoner i svangerskapet. For eksempel kan navlestrengene til monoamniotiske tvillinger bli viklet inn, noe som reduserer eller avbryter blodtilførselen til det utviklende fosteret. Monokorioniske tvillinger deler også morkake blodtilførsel og er i fare for tvilling-til-tvilling-transfusjonssyndrom (TTTS). (Dette kan også skje med Mo-Di tvillinger).

Det er derfor viktig å stadfeste hvor mye tvillingene deler så tidlig som mulig i svangerskapet. Tvillingforeningen er derfor svært positive til innføringen av tidlig ultralyd for alle gravide, slik at tvillingsvangerskap fanges opp tidlig, og rett oppfølgning gis fra et tidlig tidspunkt i svangerskapet. 

Husk at det ved oppfølgning av tvillingsvangerskap kan forekomme lokale forskjeller på rutiner, samt at det er ulikheter basert på morkakene og hvordan disse er plassert/fordeler næring og blod til barna, ref.  informasjon ovenfor.

Er det noe du som tvilling gravid er usikker på, spør heller en gang for mye!

Medlemmer i Tvillingforeningen kan finne flere artikler på vårt medlemsnett (krever innlogging).

 

Sjeldne tvillingtyper

Toeggede- og eneggede tvillinger, som beskrevet ovenfor, er hovedgruppene for tvillinger, men det finnes noen sjeldne variasjoner. Merk at en del av disse variasjonene er ekstremt sjeldent.


Speiltvillinger
: Dette er en undergruppe av eneggede tvillinger med motsatte funksjoner, dvs. den ene vil være høyrehendt og den andre vil være venstrehendt, hår vil ha skillen på forskjellige sider. Rundt en fjerdedel av alle eneggede tvillinger kan være speiltvillinger. Speiltvillinger kan ha situs inversus; organene vil være på motsatt side av kroppen, f.eks. hjertet er til høyre. Dette er imidlertid ikke vanlig.

Eneggede gutt/jente tvillinger: Selv om eneggede tvillinger antas å alltid å ha samme kjønn, kan det, i ekstremt sjeldne tilfeller, være eneggede tvillinger som er gutt/jente. Dette skjer når det er en genetisk mutasjon i mannlig foster, det ene fosteret mister et Y-kromosom og utvikler seg deretter som kvinne. En kromosomforstyrrelse kjent som Turners syndrom vil påvirke kvinnen, symptomene kan inkludere ekstremt kort vekst, pubertetsproblemer, hørselsproblemer.

I en en artikkel i Illustrert vitenskap fra mai 2022 kan du lese mer om hvor like eneggede tvillinger antas å være, og hvordan forskere forklarer et sett eneggede tvillinger som består av en gutt og en jente.

Superfecundation: Tvillinger kan ha forskjellige fedre. Det skjer når moren har eggløsning og slipper mer enn ett egg og har mer enn én partner i løpet av sin fertile periode. Ett egg blir befruktet med sæd fra en partner, og det andre egget fra sæd fra den andre partneren.
Disse tvillingene er alltid toeggede.

Superfetasjon: Dette oppstår når en kvinne har eggløsning på mer enn ett egg, men eggene slippes ut til forskjellige tider, noen ganger med opptil 24 dagers mellomrom, og de blir befruktet når de blir sluppet. Den resulterende tvillinggraviditeten har forskjellige unnfangelsesdatoer,noe som medfører at fostrene kan være ganske forskjellige i størrelse. Dager eller uker kan skille fødslene. Det er  en ganske uvanlig hendelse. I noen tilfeller kan det være uker eller måneder mellom fødsler av tvillinger pga. bevisst medisinsk intervensjon. Dette kalles intervallfødsel.

I VG sak fra mai 2023 kan du lese om Sophie som fødte to døtre i 2020, som viste seg å være resultat av superfetasjon.


Halv-identiske tvillinger
(Polar Body Twinning): Dette er veldig uvanlig og veldig sjelden. Prosessen er ganske komplisert. Den polare kroppen vises når egget har utviklet seg, før befruktning. Det er en liten celle som ikke fungerer og den vil vanligvis slutte å utvikle seg og dø. Det antas at i noen tilfeller, når egget er gammelt, vil spaltningen av eggets polar foregå på en unormal måte. Den blir da større, mottar mer næring, og dør ikke som den vanligvis ville gjort. I stedet fungerer den som et andre egg. Polaren og egget deler identiske gener fra moren, men de kan da bli befruktet av to separate sædceller fra faren. Dette vil resultere i tvillinger som har halvparten av genene sine like (fra moren) og den andre halvparten forskjellig (fra de to sædcellene). De deler noen trekk med identiske tvillinger og noen trekk  med toeggede tvillinger og dermed kalles halvt identiske tvillinger.

 

Kimærer (blandede kromosomer): Det er flere måter kimerisme kan oppstå hos tvillingertvillinger. Det vanligste er blodgruppekimerisme som oppstår når blodforbindelser dannes mellom morkakene til toeggede (dizygotiske) tvillinger, noe som tillater overføring av stamceller mellom de utviklende embryoene. Når blodkimerisme rammer mannlige og kvinnelige tvillinger, og den kvinnelige tvillingen har blitt eksponert for mannlige hormoner resulterer dette i freemartin syndrom, der kvinnen er maskulinisert. Kimerisme antas også å oppstå hvis to separate sædceller befrukter to separate egg som deretter smelter sammen, og produserer individer med forskjellige sett med kromosomer (kalt fusjonskimærer). I tillegg kan kimerisme oppstå når en kvinne er gravid med tvillinger og ett embryo dør, og det andre embryoet absorberer tvillingens celler.

 

Info fra ICOMBO sitt skriv ang. IMBAW 2023. Oversatt til norsk av Tvillingforeningen