Møt våre veiledere

Møt våre veiledere

26.04.22 12:53 av Trude Karlsen Molvik

Kjenner du til veiledningstilbudet vårt! Dette er kanskje vårt mest populære (og nyttige) medlemstilbud. Vi har flere veiledere med på laget, de har helsefaglig bakgrunn i tillegg til at de personlig kjenner til hverdagen som tvillingforeldre. Alle kan ha nytte av å lufte tanker av og til, vi snakker om alt mellom himmel og jord rundt det å være tvillingforeldre.

Les mer
Rettigheter og behov for tvillinger og flerlinger

Rettigheter og behov for tvillinger og flerlinger

29.06.22 16:19 av Trude Karlsen Molvik

International Council of Multiple Birth Organisations (ICOMBO) er en frivillig organisasjon som kjemper for rettighetene til tvillinger og flerlinger. ICOMBO samler organisasjoner fra hele verden, med det felles målet å være til hjelp for tvillinger, flerlinger og deres familier, gjennom hele livet. Tvillingforeldreforeningen (TFF) er tilsluttet dette felleskapet. Sammen brenner vi for å sikre at de unike behovene til spedbarn født ved flerbarnsfødsel, barn, voksne og deres familier blir forstått og ivaretatt.

Les mer
Hva får du igjen for ditt medlemskap?

Hva får du igjen for ditt medlemskap?

16.06.22 12:57 av Trude Karlsen Molvik

Hva får du igjen for ditt medlemskap i Tvillingforeldreforeningen (TFF)? TFF driftes av inntekter fra medlemskontingent, årlig driftstøtte fra Bufdir samt overskudd fra kurs og salg av flerlinglittertur. Disse ressurene brukes til å være en viktig støttespiller for tvilling- og flerlingforeldre. Etter mange års arbeid fikk TFF igjennom endring i foreldrepermisjonen, dette ga tvilling- og flerlingforeldre utviddet foreldepermisjon fra og med juli 2018. Nå jobber vi videre for å ivareta tvilling- og flerlingforeldres unike behov. Vi har også flere medlemstilbud som våre medlemmer kan nyte godt av.

Les mer
TTTS og TAPS - Hva er det?

TTTS og TAPS - Hva er det?

02.03.22 15:43 av Trude Karlsen Molvik

Tvillingsvangerskap er generelt et risko svangerskap. Ofte er svangerskapsplagene kraftigere enn hos de som er graivde med en baby. Er tvillingene eneggede og deler morkake øker risikoen for utviling av tvilling til tvilling transfusjonssundrom (TTTS) og Twin-Anemia-Polycytemia-Sequence (TAPS). Men hva er egentlig TTTS og TAPS?

Les mer
En ekstraordinær bevilling kreves

En ekstraordinær bevilling kreves

26.01.22 08:10 av Trude Karlsen Molvik

Viste du at Tvillingforeldreforeningen kun finansieres av medlemskontingent og en liten årlig støtte fra Bufdir, i hovedsak finansierer altså medlemmene våre TFF sitt tilbud som består av å sikre helseopplysninger, permisjonsrettigheter, litteratur, kurs og veiledning til foreldre som har barn født ved flerbarnsfødsel, det være seg tvillinger, trillinger eller firlinger, samt holde kurs for foreldre og fagpersoner i førstelinjetjenesten innen fagfeltet flerlinger.

Les mer
International Multiple Birth Awareness Week 2021:

International Multiple Birth Awareness Week 2021:

10.11.21 19:27 av Trude Karlsen Molvik

International Multiple Birth Awareness Week 2021: Collaboration: We’re Better Together Starter mandag 8. november 2021 og avsluttes søndag 14. november I slutten av uken arrangeres International Society for Twin Studies Congress, her deltar tvilling- og flerbarndsfødselsorganisasjoner fra hele verden for å anerkjenne virkningen av samarbeid om å øke bevisstheten om utfordringene til tvillinger ogflerlinger

Les mer
Høringer

Høringer

13.07.22 15:04 av Trude Karlsen Molvik

Vi ønsker å etablere Tvillingforeldreforeningen (TFF) som en viktig høringsinstans i alle saker som berører tvillingfamilier, blivende tvillingforeldre og foreldre og omsorgspersoner til tvillinger og tvillinger selv. Dette gjør vi ved å løfte frem flerling perspektivet i disse sakene.

Les mer