En ekstraordinær bevilling kreves

En ekstraordinær bevilling kreves

26.01.22 08:10 av Trude Karlsen Molvik

Viste du at Tvillingforeldreforeningen kun finansieres av medlemskontingent og en liten årlig støtte fra Bufdir, i hovedsak finansierer altså medlemmene våre TFF sitt tilbud som består av å sikre helseopplysninger, permisjonsrettigheter, litteratur, kurs og veiledning til foreldre som har barn født ved flerbarnsfødsel, det være seg tvillinger, trillinger eller firlinger, samt holde kurs for foreldre og fagpersoner i førstelinjetjenesten innen fagfeltet flerlinger.

Les mer
International Multiple Birth Awareness Week 2021:

International Multiple Birth Awareness Week 2021:

10.11.21 19:27 av Trude Karlsen Molvik

International Multiple Birth Awareness Week 2021: Collaboration: We’re Better Together Starter mandag 8. november 2021 og avsluttes søndag 14. november I slutten av uken arrangeres International Society for Twin Studies Congress, her deltar tvilling- og flerbarndsfødselsorganisasjoner fra hele verden for å anerkjenne virkningen av samarbeid om å øke bevisstheten om utfordringene til tvillinger ogflerlinger

Les mer
Høringer

Høringer

13.07.22 15:04 av Trude Karlsen Molvik

Vi ønsker å etablere Tvillingforeldreforeningen (TFF) som en viktig høringsinstans i alle saker som berører tvillingfamilier, blivende tvillingforeldre og foreldre og omsorgspersoner til tvillinger og tvillinger selv. Dette gjør vi ved å løfte frem flerling perspektivet i disse sakene.

Les mer