Foto: Lisa Rostoen, (Fotografix Studios)

Tvillingforeningen holder seg faglig oppdatert på temaet flerlinger, vi utgir litteratur, veileder foreldre, besteforeldre og fagpersoner i førstelinjetjenesten. 

Helsestasjon, helsesykepleiere og andre som følger opp gravide og nybakte foreldre.

Tvillingsvangerskap er risikosvangerskap.
Ofte er svangerskapsplagene større. Ekstrem svangerskapskvalme forekommer hyppigere, tidligere og ofte kraftigere enn hos enlinggravide. Svangerskapsforgiftning forekommer 2-3 ganger hyppigere og bidrar til det økte antallet tidlige fødsler. Det er større fare for veksthemming hos en eller begge barna. Alt dette resulterer i behov for tettere overvåkning, og innleggelse for nærmere undersøkelser eller behov for avlastning.

De første nybakte tvilling- og flerlingforeldre møter etter tiden på barsel, er dere på helsestasjonen. Å være nybakte foreldre til tvillinger eller flerlinger er annerledes enn å være nybakte foreldre til en baby. Selv om begge foreldrene er hjemme den første tiden, er det likevel uvant å ta vare på to eller flere babyer samtidig.

Det er viktig at tvilling- og flerlingforeldre opplever at de blir ivaretatt og at deres unike utfordringer og bekymringer blir møtt med forståelse og kunnskap. I vår nettbutikk finner du bøker, temahefter og plakater som er nyttig for å øke kunnskapen om tvillinger og flerlinger. 

Øk kunnskapen om tvillinger/flerlinger

 

Tips til artikler på vår nettside: 

Bedre barselomsorg

Effekten av økt permisjon

Rettigheter og behov for tvillinger og flerlinger

Mental helse er viktig

Når det verste skjer

Tvillingtyper

Tvillingforeningen er her for råd og veiledning til alle som trenger det, både foreldre og deg som møter tvillinger i ditt arbeid. Foreldre kan benytte vårt veiledningstilbud, dere som jobber på helsestasjon kan ta kontakt med oss på e-post eller telefon: 922 44 549 (mandag - torsdag).

Alle som ønsker å støtte Tvillingforeningen sitt arbeid er velkommen som STØTTEMEDLEM.

Last ned vår brosjyre i pdf format

 

Kurs for ansatte i barnehager

Foto: pexels

Vi tilbyr kurs for ansatte i barnehager, dette er noe både foreldre og ansatte i barnehager etterspør, for å bidra til at tvillinger får den beste hverdagen også i barnehagen.

Kurset kan gjennomføres med fysisk tilstedeværelse eller som digitalt møte, det avhenger av hvor barnehagen er plasser i landet, og om barnehagen ønsker å dekke reise utgifter i tillegg til kurs kostnad, men begge deler er mulig.

Dersom din barnehage har spørsmål eller ønsker å avtale et kurs er det bare å ta kontakt med oss for mer informasjon.

I vår nettbutikk finnes bøker og plakater som kan være nyttig for å øke kunnskapen om tvillinger og flerlinger.

Tvillinger i skolen

Foto: pexels

Noe av det som opptar tvillingforeldre ved skolestart er om barna skal gå i samme klasse eller ikke.

Det er viktig å være klar over at her finnes det ikke en fasit, som passer for alle tvillingsett. Tvillingforeningen har kompetanse og kunnskap om hva som må vurderes før en beslutning tas. Vi har også skrevet artikler om dette tema.
Ved overgang fra barnehage til skole er det fint å lytte til erfaringer fra barnehagen. Men det er også viktig å lytte til foreldrenes ønsker, de kjenner tross alt sine barn best.

Etterhvert som barna blir eldre, kan de også ha egne meninger rundt om de vil gå i samme i klasse eller ikke.

Det er viktig at skolen kjenner til det unike ved å være tvilling, og hvordan dette kan påvirke barna. Dersom din skole har spørsmål eller ønsker å avtale et kurs er det bare å ta kontakt med oss for mer informasjon.