Online: Tvillingforberedende fødselskurs

Velkommen på vårt online tvillingforberedende kurs. I løpet av to kurskvelder (18.00-21.00 mandag og tirsdag) vil dere få masse tips og råd, og lære masse aha-opplevelser vedrørende hvordan dere bærer to barn, får to barn søvnregulerte, dobbeltamming, hvordan ta vare på dere selv, hvordan benytte permisjon- og tvillinguker, hvilken roller vi anbefaler mor og partner.  På kurskveld 2 tar jordmor dere gjennom alt det flerlingspesifikke ved svangerskap. fødsel og barseltid. Tilsammen vil disse to kurskveldene gi dere et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen med to (eller flere) nyfødte. For ytterligere informasjon ber vi se vår hjemmeside.

Et kurs dere ikke vil angre på at tok dere tid til.

Vi gjør oppmerksom på at vi har ett begrenset antall plasser. En billett gjelder for inntil to foreldre (forutsatt at begge er medlemmer) og koster kr 1650 (vi sponser våre medlemmer med 1000 kr av kursavgiften). For ikke-medlemmer koster kurset 2650 kr.

Forbehold om nok påmeldte.

Detaljer

Dato mandag 17. august 2020
tirsdag 18. august 2020
Kalender Arrangement