Økt permisjon til tvillingforeldre

I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag 22 november ble tvillingforeldrene hørt og permisjonen hjemmesamtidig økt fra 5 til 16 uker (4 mnd) etter fødsel.

Her er sitatene fra avisene i dagen etter:

VG 23 nov:

KrF: Fornøyd
Mye sto på KrF for at partiene skulle komme til en endelig enighet. For Venstres del var forhandlingene allerede i mål.
I tillegg til å ha fått gjennomslag for flere kvoteflyktninger og en sløyfing av Tesla-avgiften sammen med Venstre, har KrF jobbet for å øke pleiepenger og permisjon for tvillingforeldre.

VG DIREKTE 23 nov:

Dobbel foreldrepermisjon til tvillingforeldre
Det blir dobbel foreldrepermisjon til tvillingforeldre de første fire månedene i neste års statsbudsjett.

Dagbladet 23 nov:

FØDSELSPERMISJON: Mor har rett til permisjon de første seks ukene etter fødsel, kombineres med rett til foreldrepenger.
• FORELDREPENGER: 245 dager (49 uker) med full sats - tilsvarende full lønn inntil 6G.
• FORELDREPENGER: 295 stønadsdager (59 uker) med redusert sats (80 % av lønn inntil 6G). Tre uker (15 dager) må tas før fødsel og kan bare tas av mor.
Første seks uker etter fødsel er forbeholdt mor (unntak ved flerbarnsfødsler).
• TVILLINGFØDSEL: +25 dager ved fødsel av flere barn: 25 dager (full lønn inntil 6G) x antall ekstra barn eller 35 dager (80 prosent av lønn inntil 6G) x antall ekstra barn.
• MØDREKVOTE: 10 uker. De første seks ukene etter fødsel inngår i mødrekvoten.
• FEDREKVOTE: 10 uker som inngår i samlet periode jf. ovenfor. Forslag til utvidelse av fedrekvoten til 14 uker ble vedtatt av Stortinget 11. oktober 2017, og regjeringen anmodes om å øke kvoten. Regjeringen har fulgt opp dette og tar sikte på at endringene vil tre i kraft fra 1. juli 2018, slik at det vil gjelde fødsler og omsorgsovertakelser etter 1. juli 2018.

Nyheter fra KrF. 23 nov.

- KrF har fått gjennom økt permisjon for tvillingforeldre, slik at både mor og far kan være hjemme med barnet de første fire månedene. Flerlingeforeldre får også utvidet permisjon. KrF sier nei til tvillingabort, og det er viktig at vi gjør det lettere for foreldre i denne situasjonen og med store omsorgsoppgaver å kunne ta seg av barna sine, sier Ropstad.

VG 23 nov:

KrF-krav for budsjettstøtte: 800 millioner til flere lærere.

På pressekonferansen bekrefter Krfs Kjell Ingolf Ropstad at det innføres en lærernorm, slik KrF hadde ønsket seg. KrF har også fått gjennomslag for dobbel foreldrepermisjon til tvillingforeldre de første fire månedene. 

– Det er ikke vår foretrukne modell, sa Høyres Nicolai Astrup, men la vekt på at det hadde vært en viktig sak for KrF.

KrF har nesten fått fullt gjennomslag for lærernormen, men må akseptere at det kan  være 21 elever i stedet for maksimalt 20 elever per lærer fra 5. trinn.

Avisa Dagen 24 nov:

Dagens tweet- "Suverent med dobbel permisjon for tvillingforeldre! Gode alternativer er viktig i kampen mot tvillingabort." Morten Dahle Stærk, @modahle

Vårt Land 24 nov:

Momskompensasjon frivillige organisasjoner: 75 millioner kroner.

Fleksibel kontantstøtte fra 1/8 2018: 42 millioner kroner.

Økt permisjon for tvillingforeldre fra 1/7 2018: 100 millioner kroner.

Klassekampen 24 nov:

STATS- BUDSJETTET

Meir fleksibel kontantstøtte. Auka permisjon for tvillingforeldre. Reversert kutt dagpengeordninga og auka tilskot til pleiepengeordninga. Meir til frivillige organisasjonar og til rettshjelp. 1000 fleire kvoteflyktningar og meir til bistand. Kompensasjon til kommunane for bortfallet av maskinskatten. Og ikkje minst: Lærarnorm.

Ringerike Blad 24 nov:

Fra juli neste år får tvillingforeldre dobbel permisjon de fire første månedene. - Det var på tide, mener tvillingmamma, Tone H. Hungerholdt.

Fra juli neste år får tvillingforeldre dobbel permisjon de fire første månedene, slik at to foreldre kan være lenger hjemme sammen den første tiden. Det betyr lik omsorg for tvillinger som for enlinger de første levemånedene.
- Det var på tide, mener tvillingmamma, Tone H. Hungerholdt fra Hole.

Har bare to armer
- Uten hjelp fra nærmeste familie hadde det var tungt å gå alene hjemme med tvillingene når pappaen måtte på jobb. Man har bare to armer. Jeg synes det er flott at regjeringen gir tvillingforeldre muligheten til å være sammen hjemme i de fire første månedene, sier Hungerholdt.
Hun mener det ikke bare er flott for foreldrene, men for barna som nå enklere får den omsorgen de trenger.

Ukeavisen Ledelse 24 nov:

Høyre strakk seg lenger enn de fleste hadde ventet for å få en budsjettavtale med Kristelig Folkeparti. Det uavklarte spørsmålet nå er om de tillitsvalgte i Krf blir mer Høyre-vennlige, eller om blir enda gladere i rollen som reelt opposisjonsparti.

Det finnes ingen fasit når politiske tap og seire skal settes opp mot hverandre. Gode budsjettavtaler mellom flere partier er også slik laget at alle får noen gjennomslag de kan skryte av. Høyre klarte denne uken å sikre regjeringen en viss styringsfart frem til neste høsts budsjettforhandlinger. Fremskrittspartiet hindret avgiftsøkninger for bilistene, Venstre fikk mer penger til kollektivtrafikk, jernbane og til skatteordninger for grundere, mens Krf fikk mer fleksibel kontantstøtte, mer penger blant annet til tvillingforeldre og noen av de foreldrene som tapte på vårens endringer i pleiepengeordningen.

Drammens Tidende 24 nov:

Partiets forhandler og finanspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, understreker at KrF fikk gjennomslag for å rette opp andre «usosiale kutt» fra regjeringen.
Han peker også på gjennomslag for flere familiesatsinger, som økt tvillingpermisjon, økte foreldrepenger for dem som har vært lite i arbeid, og mer fleksibel kontantstøtte.

Trønder-Avisa Ekstra 24 nov:

Avtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF inneholder nesten 250 store og små endringer til det foreslåtte statsbudsjettet.

Mange er til nasjonale formål, som KrFs lærernorm, fortsatt nullavgift for elbil eller økt permisjon for tvillingforeldre.

Dagbladet 24 nov:

En annen sak Ropstad framhevet var at KrF har fått gjennomslag for dobbel foreldrepermisjon til tvillingforeldre de fire første månedene.

Sarpsborg Arbeiderblad 30 nov:

I BUDSJETTET for 2018 innfører regjeringen, sammen med Venstre og KrF, fleksibel kontantstøtte som gjør det enklere å kombinere barnehageplass med det å være hjemme med barna. Det bevilges også 100 millioner kroner for å sikre økt permisjon for tvillingforeldre.