Langt større risiko for depresjon blant tvillingmødre

En ny, stor norsk studie viser at tvillingmødre har langt større risiko for depresjon etter fødsel – og risikoen øker de fem neste årene. Foreldrepermisjonen bør utvides for tvilling- og trillingforeldre, mener forskerne.

Foto: Ida Munthe

Pressemelding 2015

I en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet sammenligner forsker Eivind Ystrøm og kolleger nærmere 88000 svangerskap fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Av disse var 1821 tvillingfødsler og 21 fødsler med tre eller flere barn. De undersøkte mødrenes mentale helse i uke 17 og uke 30 av svangerskapet, samt 0.5, 1.5, 3 og 5 år etter fødsel. Dette er den første omfattende studien som er blitt gjort på mødres psykiske helse, og som følger dem flere år etter fødsel.

77 prosent større risiko etter fem år

Resultatene viser at tvillingmødre verken lider av mer depresjon eller angst enn andre mødre under svangerskapet, men de fikk dårligere psykisk helse over tid. Tvillingmødre har 77 prosent større risiko for depresjon 5 år etter fødsel. Selv om det er større sannsynlighet for komplikasjoner under svangerskapet, fødsel og hos barna ved flerlingfødsler, kunne ikke dette alene forklare den økte forekomsten av depresjon.

Skyldes stress

− Vi konkluderer med at depresjon hos tvillingmødre skyldes stress. Siden de ikke har dårligere psykisk helse i utgangspunktet, kan vi anta at de blir mer slitne enn andre mødre. Tvillinger har normalt lavere fødselsvekt, er tidligere født, og har oftere komplikasjoner som hjerneblødning og pustevansker. Det gir en tilleggsbelastning i forhold til andre mødre. Men selv når vi kontrollerer for disse komplikasjonene, er det høyere risiko for depresjon blant tvillingmødre. Det skyldes nok rett og slett at det er mer slitsomt å ta vare på to småbarn enn ett. Mer er simpelthen mer, sier Eivind Ystrøm.

Han og kollegaene anbefaler at tvillingforeldre bør få lengre permisjon enn de får i dag, for å forebygge stress og depresjoner. Dagens foreldrepermisjon er på 49 uker med 100 prosent lønn, men det gis bare 5 uker utvidelse per ekstra barn.

Kjemper for utvidet permisjon

− Vi har lenge kjempet for å få utvidet foreldrepermisjonen for tvilling- og trillingforeldre. Omsorgsbyrden er langt større når du får to eller flere barn samtidig. Det gjenspeiles overhodet ikke i dagens støtteordninger, sier Ingun Ulven Lie, daglig leder i Tvillingforeldreforeningen.

Tvillingforeldreforeningen mener at permisjonen burde fordeles mer ut fra antall barn, og ikke antall svangerskap. I tillegg bør foreldre som får tre eller flere barn på en gang ha automatisk rett på hjelp og avlastning i hjemmet den første tiden.

− Studien viser klart at det er for slitsomt å få tvillinger eller trillinger med dagens støtteordninger. Det stemmer helt med våre erfaringer. Dette bør politikerne gjøre noe med, for utslitte og mentalt syke foreldre er ingen tjent med, sier Ulven Lie.