Tilbake

Tvillinger 1-5 år

Fra 50.00 kr

Dette er fem spennende og utfordrende år, hvor det skjer utrolig mye i barnas utvikling.

Vi har nok ikke klart å dekke alle sider av disse årene, og ikke har vi gått i dybden, men ved å intervjue en rekke foreldre, og fått mange gode tips fra fagfolk, tror vi at dere vil finne nyttige råd og gode tips i en travel hverdag.

Vi har forsøkt å ta for oss hverdagssituasjonene, som hvordan komme seg ut døra i tide, til mer spesielle situasjoner som sykdom og senvirkninger grunnet prematuritet. Her får dere uttalelser fra foreldre som står midt oppi det, i tillegg til gode råd fra fagpersoner.

2005, ISBN: 82-992339-4-1