Tilbake

Barnehagepakken

200.00 kr

Barnehagepakken består artikkelsamlingen "Tvillinger i barnehage" på minnepenn og heftene "Tvillinger 1-5 år" samt heftet om Trillinger "Alle gode ting er tre". Samlet vil denne pakken ruste barnehagen til å ta godt imot flerlinger.

Informasjonen er basert på erfaringer, publiserte artikler og intervjuer, samt fagartikler i Tvillingnytt. Noe av innholdet på minnepennen:

• Er alle tvillinger like? • Risiko ved flerlingesvangerskap • Språkutvikling • Generell utvikling hos tvillinger • Barnehagestart • Samarbeid med hjemmet