Hjelp barnet ditt

298,00
Pris
298,00
Medlemspris
2E002236B5
Varenummer

Hva gjør du når barnet ditt sliter? Det er ikke alltid like enkelt å komme i kontakt med offentlige myndigheter. Noen barn passer ikke inn i skjemaene. Hjelpen finnes, men hvor? Hva gjør du for å finne fram og bli hørt? Boka gir deg konkrete råd.


"Hjelp barnet ditt" er skrevet av journalist Anette Haugen. Dette er en selvhjelpsbok for foreldre som sliter med å få den hjelpen de har rett på fra det offentlige. Vi vet hjelpen finnes, men hvordan finne den? Barna er det jo det viktigste vi har.

Du kan lese om tvillingforeldres egne historier og erfaringer, og få konkrete råd. Forfatteren har arbeidet med fagstoff om barn og familier i mange år. I boka viser hun til tvillingforeldres personlige erfaringer, og hun viser til at det offentlige kan både være vanskelig samarbeidspartner og en god venn.


Bestilling av varer

For bestilling send epost til post@tvilling.no

Porto beregnes etter postens satser.

Medlem:
Varene sendes med faktura

Ikke medlem:
Du mottar en faktura på epost og når den er betalt sendes varene.