Barnehagepakken

300,00
Pris
300,00
Medlemspris
CC296706A0
Varenummer
2013
År

Barnehagepakken på minnepenn og heftet "Hvordan bør barnehagen forberede seg i møte med tvillingfamilien?" Ja, vi som tvillingforeldre føler vi har noe å bidra med, og har derfor samlet ny informasjon til personalet i barnehagen.

Informasjonen er basert på erfaringer, publiserte artikler og intervjuer, samt fagartikler i Tvillingnytt. Noe av innholdet på minnepennen:

  • Er alle tvillinger like?
  • Risiko ved flerlingesvangerskap
  • Språkutvikling
  • Generell utvikling hos tvillinger
  • Barnehagestart

Samarbeid med hjemmet


Bestilling av varer

For bestilling send epost til post@tvilling.no

Porto beregnes etter postens satser.

Medlem:
Varene sendes med faktura

Ikke medlem:
Du mottar en faktura på epost og når den er betalt sendes varene.