Tvillinger – når én har ekstra utfordringer!

Barn er den største gaven i livet heter det – og da må jo tvillinger være dobbelt så gledelig. Sånn oppleves det for mange av oss. Men det er også en risiko med å få barn, og for tvillingforeldre kan denne risikoen oppleves større. Noen foreldre opplever at den ene tvillingen er født syk og trenger stor medisinsk oppfølging og ofte over lang tid. Hva da med den friske tvillingen? Har vi nok overskudd til å vareta og gi nok omsorg til den friske?

Det samme oppleves når en av tvillingene blir skadet eller av andre årsaker trenger ekstra oppfølging fra foreldrene og gjerne leger og andre behandlere og over lang tid – kanskje livet ut.

Tvillingforeldreforeningen ønsker å sette fokus på dette – når den ene har ekstra utfordringer – hva da med den andre? Og hvordan opplever den friske tvillingen alt fokuset og oppmerksomheten fra både behandlere, foreldre og andre. Klarer vi å ha nok omsorg til den friske? Vi vet at alle foreldre gjør sitt beste, men kan føle se utilstrekkelig. Det kan være godt å møte andre og sette fokus på denne situasjonen.

Kvelden innledes med fokus på tema ved psykolog og tvillingmor Bente Fjeldstad.

Det blir satt av tid til samtaler i plenum og kort presentasjon av deltagerne.

 

Pris og sted

Sted:  28. mars i Tvillingforeldreforeningens lokaler i Oslo

Tid:  kl.19.00 – 21.30 inkludert pause.

Pris: pr person kr. 275,-/par 495,-(medlem i TFF). Ikke medlemmer kr. 600,- / 1050,-

 

Betales til konto 0536.4299038. Innbetaling er gyldig påmelding.

Frist for påmelding 18. mars

 

Påmelding

*Navn på begge foreldre om de deltar:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*En eller to foreldre deltar:
*Tvillingenes alder:
Søsken?
*Mobilnummer:
*E-post:
Medlemsnummer:
*Et par linjer om barnets/barnas situasjon
Betales til konto 0536.4299038
 
* angir påkrevd felt