Kurs for ansatte som jobber med tvillinger i barnehage/ førstelinje

Flerlingeforeldre ønsker generelt at barnehagene og de kommunale hjelpetjenestene har bedre kunnskap om flerlinger.

To i snekkerbukse som betrakter noe sammen Foto: Hege Kjønstad

Barnehagen er en svært viktig arena for de fleste småbarnsforeldre, det første stedet vi skal overlate våre barn til andre. 

Tvillingforeldreforeningen (TFF) opplever at foreldrene for det meste er godt fornøyd med barnehagen, men når det gjelder spørsmål knyttet til tvillinger/flerlinger så er behovet for mer kunnskap hos de ansatte et sterkt ønske. 

TFF vil derfor øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier. Vi inviterer derfor til seminar med fokus på TVILLINGER/FLERLINGER.

Fordi vi så langt det er mulig ønsker å bistå med konkrete råd og tips, vil det bli anledning til å sende inn anonyme «case» på forhånd hvis dere har behov for dette. Dette da ansatte i barnehager grunnet taushetsplikt ikke har anledning til å snakke om de enkelte barna.

Forelesere og tvillingmødre; psykolog Bente Fjeldstad og cand.ed Ragnhild Hartviksen. Begge med lang fartstid fra PPT.

09.30- 09.40 Velkommen og informasjon om TFF - ved daglig leder

09.40-10.30 Tvillinger og barnehage. Generelt om tvillinger, "Need to know". Eksempler: Praktiske ting som bekledning, like eller ulike klær og forventninger til oppstart. Har eneggede og toeggede ulike behov, selvstendighet, lek og samspill med hverandre og andre barn.

10.30-11.30 Sammen eller hver for seg? Innføring i faglige grunner til å anbefale å dele dem eller la dem gå sammen. Pedagogiske tiltak hvis man velger å dele/ la dem gå sammen.

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.30 Tvillinger og utvikling– del 1: Har tvillinger større utfordringer med språk og emosjonell utvikling enn andre barn? Cirka halvparten av alle tvillinger er født for tidlig, byr det på ekstra utfordringer? Pedagogiske tiltak.

13.30-13.45 Pause

13.45-1445 Tvillinger og utvikling– del 2.

1445-1530 Oppsummering av dagen. Hva er det viktig at barnehagen har med seg videre i arbeidet med tvillinger, spørsmål og eventuelle case.

 

 

 

Tid, sted og pris

Sted: TFFs lokaler

Dato: Utsatt grunnet korona. Vi håper å komme tilbake med enten ett nettkurs, evt å sette kurset opp igjen til høsten. Barnehagene/ førstelinjetjenesten i kommunen kan melde sin interesse på post@tvilling.no så kontakter vi dere når ny dato er satt. Merk eposten: Tvillinger i barnehagealder.

Pris: pr deltager kr. 1595,-. Flere enn 3 fra samme barnehage/ tjeneste kr. 1295,- pr. pers.

Lunsj inklusive.

 

Barnehagen/ bestiller vl få tilsendt faktura.