Vi endrer navn

Vi endrer navn

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 01.04.23. Oppdatert 03.04.23.

I 1984 starten Tvillinghjelpen, dette var starten på det som ble Tvillingforeldreforeningen.

I løpet av årene har Tvillingforeldreforeningen vært en viktig støttespiller for alle som venter tvillinger og flerlinger og alle som er foreldre og omsorgspersoner til tvillinger og flerlinger. 

Før internett var "allemannseie", var det til Tvillingforeldreforeningen man ringte når det var noe man lurte på om tvilling- og flerlingsvangerskap, fødsel, sykehusvalg, rettigheter og utstyr.

Foreningens første nettadresse var  tvillingforeldreforeningen.no, siden har foreningen opprettet nettadressen tvilling.no da dette er mye enklere å skrive og søke etter.

Gjennom mange år har foreningen blitt omtalt som "tvillingforeningen", nå tar vi eierskap til dette navnet; Tvillingforeldreforeningen blir Tvillingforeningen.

Foreningen skal fortsatt være en interesseorganisasjon for omsorgspersoner til barn født ved flerbarnsfødsel. Foreningen skal fortsatt arbeide for å bedre forholdene for familier som skal ha eller har hatt flerbarnsfødsel. Og foreningen skal fortsatt  arbeide både som en aktiv pådriver overfor offentlige instanser og selv bedrive aktivt informasjonsarbeide overfor medlemmer.

Vi blir fortsatt å treffe på tvilling.no og post@tvilling.no.

Fremover vil vi foreta en oppdatering av navn på alle flater der vi finnes.

Det eneste som endres er navnet, nå er vi Tvillingforeningen.