Tvillingvogner får adgang

Tvillingvogner får adgang

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 31.07.23.

Mulighet for å besøke nasjonalmuseet med tvillingvogn

Om noen tvillingforeldre ønsker litt påfyll av kultur, kan vi med glede opplyse om at nasjonalmuseet nå har endret sin praksis mht. tvillingvogner, de har nå innført maksmål på barnevogner, fremfor å nekte alle tvillingvogner adgang, se nasjonalmuseets nettside for mer informasjon.

At det ikke var adgang for tvillingvogner på nasjonalmuseet var en sak et medlem tipset oss om sommeren 2022, og vi har siden jobbet for å få nasjonalmuseet til endre sin praksis. Museets argument var at tvillingvogner er store som følge av at de er laget for å være romslige for flere personer, utover dette ble det ikke benyttet objektive mål for barnevogner.

Tvillingforeningen opplyste derfor om at de fleste tvillingvogner har blitt relativt mye mindre med tiden, og er også mye enklere å håndtere. Målene bruker å ligge på rundt 100 cm lang og inntil 75 cm bred (Emmaljungas Viking 730 er faktisk bare 73 cm bred) og dette er langt mindre enn en den typen rullestol, med mål 120 x 70 cm (stol) og 130 x 80 cm (funksjonelt mål) som museet opplyser å være åpent for. Både rullestoler og nevnte barnevogner ligger dermed godt innenfor snusirkelen som legges til grunn i forskriften for universell utforming, som museet praktiserer. Tvillingforeningen mener derfor at det ikke burde være noe problem å tillate tvillingvogner adgang til museet.

Vi er veldig glade for at museet nå har lyttet til oss, og i første omgang har endret informasjon på sin nettside. De er nå også i gang med å lage nye rutiner for å måling og avgrensning av vogner. Disse vil innføres så fort de er klare. 

Tvillingforeningen har selvsagt full forståelse for at museet kan forbeholde seg retten til å nekte enkelte tvillingvogner adgang dersom de overstiger nevnte mål, eller dersom det er andre faktorer som gjør at vognen kan utgjøre f.eks. en fare ved eventuell brann. Men dette bør da være unntak – ikke regelen.