Tvillingforenngens innspill til statsbudsjett 2024

Tvillingforenngens innspill til statsbudsjett 2024

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 23.10.23. Oppdatert 31.10.23.

Etter at forsalget til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem, ble det åpnet for å melde interesse for høringer hos de ulike komiteer på stortinget. Tvillingforeningen benyttet muligheten til sende innspill til helse- og omsorgskomiteen og familie- og kulturkomiteen.

Foreningens innspill gjaldt utvalgte budsjettposter, som vi mener er særlig relevante for tvilling- og flerlingforeldre.

I innspillet til helse- og omsorgskomiteen fokuserte Tvillingforeningen på viktigheten av å øke kunnskapen om amming av tvillinger og flerlinger og spesialisert kunnskap om tvillinger og flerlinger hos helsestasjonstjenesten. Vi sørget også for å spille inn at det tvilling- og flerlingspesifikke må tas inn når digitalt helsekort for gravide skal utvikles og utprøves. 

Tvillingforeningen benyttet også anledningen til å etterlyse midler til økt kvalitet på fødsels- og barselomsorgen og omsorgen av premature og syke nyfødte og deres foreldre.

Du kan lese det skriftlige innspillet til helse- og omsorgskomiteen i sin helhet HER.

Tvillingforeningen sendte også innspill til familie- og kulturkomiteen, i dette innspillet var det viktig for foreningen å løfte frem de unike utfordringene tvillingforeldre står ovenfor i foreldrepermisjonen, samtidig som foreningen er positive til forslaget om å forlenge foreldrepengeperioden med 80 % dekningsgrad. 

Tvillingforeningen er også positive til forslaget om redusert makspris i barnehage.

Du kan lese det skriftlige innspillet til familie og kulturkomiteen HER.

I begge innspillene var det viktig for Tvillingforeningen  å sikre økonomisk forutsigbarhet.

 

Tvillingforeningen ble invitert med på muntlig høring hos både helse- og omsorgskomiteen og hos familie- og kulturkomiteen.

Tirsdag 17. oktober var foreningen hos helse- og omsorgskomiteen på formiddagen. Video kan sees på stortingets nettside( video del 2)

Torsdag 19. oktober var Tvillingforeningen hos familie- og kulturkomiteen på formiddagen. Video kan sees på stortingets nettside(video del 1)