Tvillingforeningens forventninger

Tvillingforeningens forventninger

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 02.10.23.

Som nasjonal støtteforeningen for de med omsorg for barn født ved flerbarnsfødsel er Tvillingforeningen opptatt av tvillinger- og flerlingers rett til god omsorg. Dette oppnås best ved at barnas foreldre/omsorgspersoner får rett kunnskap og støtte til rett tid i barnas oppvekst.
Allerede fra det øyeblikket foreldre får vite at det er mer enn 1 baby på vei, melder de første spørsmålene seg. De første store spørsmålene er;

 • Oppfølgning i svangerskapet, hvilke risikoer møter den gravide i tvilling- eller flerlingsvangerskap?
 • Hvordan skal foreldrepermisjonen løses, og hva hvis barna blir født for tidlig?

  Også står spørsmålene i kø;
  Hvordan dobbeltamme?
  Skal barna samkjøres?
  Hvordan sørge for best mulig tilknytning til to (eller tre) spedbarn?
  Hvordan løse søvnutfordringer med to spedbarn som etter hvert blir småbarn?
  Hvordan finne tid nok i døgnet til å ta hånd om to (eller tre) små barn samtidig som resten av familien ivaretas og foreldres arbeid ivaretas?
  Bør tvillinger gå sammen eller hver for seg i barnehage og skole?
  Hvordan legge til rette for god identitetsutvikling for tvillinger som alltid sammenlignes?

  Når statsbudsjettet legges frem på fredag forventer Tvillingforeningen at det er satt av midler til:

  Å dekke de særlige behov som gravide, fødende og barslende har, også de unike behov som tvilling- og flerlinggravide har, samt de unike behov tvilling- og flerling mødre har i barseltiden.
  Forenkling av foreldrepermisjonen, det er enorme mengder informasjon vordende og nybakte foreldre forventes å sette seg inn i og levere på, slik systemet i dag er lagt opp.
  En økning av midler til organisasjoner som dekker behovet for hjelp og støtte til foreldre og barnefamilier.
  Slik Tvillingforeningen gjør hver dag!

 

 

Foto: iStock