Tvillingforeldreforeningen svært skuffet

Tvillingforeldreforeningen svært skuffet

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 12.10.22. Oppdatert 31.10.22.

Tvillingforeldreforeningen svært skuffet over statsbudsjettet

Torsdag 6. oktober ble regjerningens forslag til statsbudsjett for 2023 lagt frem, hvor vi hadde høye forventinger om at i dette budsjettet skulle vi bli  husket på. Dette basert på møter med ulike politikere og instanser de siste årene. 


Tvillingforeldreforeningen driftes med meget begrensede ressurser, og det å lese budsjettforslaget medfører dermed beinhard prioritering. Innimellom henvendelser fra medlemmer som trenger hjelp og støtte og planlegging av viktige kurs og arrangement ble  budsjettet lest.
Håpet steg da vi innledningsvis kunne lese «Gode velferdstjenester i hele landet er avgjørende for å gi folk trygghet i hverdagen og bidrar til å redusere sosiale og geografiske forskjeller. Regjeringen prioriterer derfor velferdstjenestene i dette budsjettet og fortsetter å investere i vår felles helse, våre eldre og i barna våre». Er det noe Tvillingforeldreforeningen (TFF) bruker mye tid og ressurser på så er det å være en god førstelinjetjeneste  for familier med tvillinger og flerlinger. Disse familiene opplever ofte at rådene de får andre steder ikke tar høyde for det flerlingspesifikke og at kompetansen er begrenset. TFF dekker  dermed  helt klart et behov  innen forebyggende arbeid innen familieveiledning til foreldre for flerlinger.


I anledning det reviderte statsbudsjettet for 2022 var TFF på muntlig høring for familie- og kulturkomiteen, der fremhevet vi den viktige samfunnstjenesten TFF fyller og at vi trenger midler for å fortsette vårt viktige arbeid. Da Bufdir omsider fordelte tilskudd for 2022 var vi kommet godt i gang med året, og usikkerheten rundt hva TFF ville få av driftstøtte og eventuelt prosjektstøtte  gjorde at året måtte planlegges med stort måtehold. De økte tilskuddene har derfor ikke fått full uttelling i første halvår, men vi jobber på spreng med de ressurser vi har (en deltidsansatt og resten frivillige i styret). Når nå 2023 skal planlegges håper TFF at vi kan gjøre det med noe mer forutsigbarhet rundt økonomi.
 Vi merker oss også at delen av budsjettet som barne- og familiedepartementet har ansvar for, under familie og oppvekst, fremkommer følgende «Ein godt utforma familie- og oppvekstpolitikk inkluderer alle barnefamiliar, gir auka velferd og tryggleik for den einskilde og har gevinstar for heile samfunnet» (vår understreking). Her fremkommer det at barne- og familiedepartementet har 3 mål på området familie og oppvekst i 2023, deriblant: «Foreldre får hjelp til å gi god omsorg og løyse konfliktar».


Skuffelsen var derfor meget stor da vi innså at tidligere løfter, om at midler til vårt viktige arbeid sikres over statsbudsjett, ikke innfris i år heller. Det vurderes sårbart og regelrett kritikkverdig at en så viktig nasjonal støttefunksjon som vår, skal ivaretas med trang bemanning, og så begrensede og uforutsigbare økonomiske rammer. Tiden er nå inne for å sikre  TFF sin samfunnsfunksjon, slik at våre ressurser kan brukes på det vi faktisk er her for: sørge for støtte til tvilling- og flerlingforeldre og dele kompetanse om tvillinger og flerlinger,  fremfor å stadig bruke tid og ressurser på å sikre midler til videre drift.

Den 27. oktober deltok Tvillingforeldreforeningen i muntlig høring for familie- og kulturkomiteen på stortinget, du kan høre vårt innlegg og svar på spørsmål fra komiteen HER

 

Artikkelen ble oppdatert 31.10.2022