Tvillingforeldreforeningen blir hørt

Tvillingforeldreforeningen blir hørt

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 24.03.22.

I vårt brev gjorde vi oppmerksom på at all flerlingspesifikk kunnskap, veildening og støtte i hovedsak finansieres av foreldrene selv, og at dette er en uholdbar situajson når fremtidig drift skal sikres.

 

I møtet med statssekretæren utdypet vi hvorfor TFF  sitt arbeid er vikitig:

  • Bare TFF har flerlinglitteratur og kompetanse på områder som tvilling amming og utvikling til tvillinger gjennom oppveksten. 
  • Vi sørger for at en fagperson sikrer innholdet om tvillinger- og flerlinger i spedbarnsboken, som deles ut til alle nybakte foreldre i Norge. 
  • Tvillingforeldreforeningen er i praksis et nasjonalt kompetansesenter, som i hovedsak finansieres av foreldrene selv. 
  • Tvillingmødre har større riskio for fødselsdepresjon, og denne kan komme så mye som 5 år etter fødsel jf. FHI rapport fra 2015.
  • Det er høyere forekomst av samlivsbrudd blant tvillingforeldre enn gjennomsnittet.
  • Selv om tvilling- og flerlingforeldre stort sett er fornøyde med den generelle oppfølgningen på helsestasjonen, savner de flerelingspesifikk kunnskap og kunnskap om de unike utfordringer som ferske tvilling- og flerlingforeldre opplever.  For å få tilgang på denne kunnskapen og den støtte de trenger er det TFF foreldrene kontakter.
  • Vi hjelper så mange vi kan, innenfor de ressursene vi har til rådighet.
  • Som medlem i ICOMBO (International Council of Multiple Birth Organisations) har TFF en unik mulighet til å være med på å sette den internasjonale dagsorden. Det er viktig at Norge ikke mister sin stemme og påvirkning i dette arbeidet.

Helsetjenester i Norge skal være gratis. Men det spesialiserte tilbudet til tvilling- og flerlinggravide er i hovedsak finansiert av tvilling foreldre selv! Det samme gjelder det å sikre tvilling- og flerlingkunnskap gjennom barnas oppvekst. 

 

TFF ønsker å få sikret en varig løsning slik at TFF kan ivareta sin viktige funksjon, og være der for fremtidige tvilling gravide, fremtidens familier med tvillinger. Tenk på hva som vil skje med dem hvis TFF ikke er der som et kompetansesenter med tilbud om råd, veiledning og informasjon! 

TFF trenger ressurser og økonomisk forutsigbarhet til å sikre et minimum av forsvarlig drift.