Tilvenning i barnehage med to eller tre

Tilvenning i barnehage med to eller tre

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 01.08.23.

Fri fra jobb under tilvenningsperioden

Retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven kapittel 12, er knyttet til svangerskaps- og fødselspermisjon, barns sykdom, omsorg for og pleie av nærstående, utdanningspermisjon med mer. Disse bestemmelsene omfatter derimot ikke rett til kortvarig fri ved oppstart i barnehage (eller skole).

Det er imidlertid vanlig i norsk arbeidsliv at en arbeidstaker får fri, med eller uten lønn, for å følge barnet i barnehagen eller ved skolestart i 1. klasse. Hjemmel for fri avhenger av sektor og arbeidsplass. 
 
I statlig sektor reguleres rett til fri av Hovedtariffavtalen i staten. Avtalen slår fast at når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan du få velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. 

I vedlegg til personalreglementet kan partene lokalt avtale og definere bruken av velferdspermisjon for å sikre forutsigbarhet og likebehandling i virksomheten. Foreligger ikke slike avtalte ordninger ligger avgjørelsen til arbeidsgivers styringsrett. 
 
I kommunal sektor finnes en tilsvarende regulering. Også her utformes og håndheves velferdspermisjoner lokalt ved at arbeidstakere normalt gis rett til én dag fri ved barnets første skoledag, og tre dager fri ved tilvenning til barnehage. 
 
I privat sektor vil arbeidstakers rett til fri være avhengig av eventuell lokal tariffavtale, personalreglement eller praksis i virksomheten. 

Likebehandlingsprinsippet bør veie tungt. Alternativt kan det inngås individuell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om fri i det konkrete tilfelle. 

Hvis du ikke inngår en slik avtale med arbeidsgiveren din, må du be om å ta ut feriedager eller eventuelt avspasere dersom dere har slike ordninger på arbeidsplassen. 

Selv om mange virksomheter i privat sektor velger å legge seg på lik linje med offentlig sektor er det i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å bestemme hvorvidt arbeidstaker skal få fri – med eller uten lønn. 
 
Det finnes ingen særpraksis for fri ved tilvenning i barnehage for tvillinger. 

Tips til en god tilvenning for barna

Her kommer noen gode tips fra tvillingforeldre som allerede har vært igjennom tilvenning i barnehagen med tvillinger.

  • Sjekk om det finnes åpen barnehage der dere bor, dette vil bidra til at barna blir vant med barnehagesituasjon mens dere er sammen med dem.
  • Bruk tid- masse tid! Sjekk med barnehagen om det er mulig å komme på besøk for barnehagestart, kanskje mens det fortsatt er feriestemning i barnehagen og eit mykje roligare tempo. 1t, her 2 t der før lengre dager bidrar til at barna blir kjent med omgivelsene.
    I tillegg kan dere legge inn ettermiddagsbesøk i området rundt barnehagen før start, lage en positiv følelse av å reise dit.
  • Det er viktig snakke med personalet og føle seg trygg i det dere gjør og «smitte» barna deres med tillit til voksne i barnehagen. I tillegg gi seg og barna god tid til å venne seg til barnehagen☺️
  • Har dere mulighet, bruk slutten av permisjonstiden eller ferien til å la barna ha kortere dager i barnehagen de første ukene.

Våre medlemmer kan også logge på vårt medlemsnett for å lese en tvillingpappa sine erfaringer rundt barnehage start, og en artikkel om sammen eller hver for seg i barnehage.