TTTS og TAPS - Hva er det?

TTTS og TAPS - Hva er det?

TTTS

Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom oppstår i 10-15 % av MCDA tvillingsvangerskap (eneggede tvillinger).

TTTS er unormal passasje av blod mellom tvillinger som deler morkake, som fører til ubalanse mellom tvillingene, den ene blir donor og den andre blir mottaker. Ubalansen fører til økning i væskevolumet hos mottaker, som igjen fører til økning i mengden urin som slippes ut. Dette resulterer i overskudd av væske i fostersekken. Hos donor blir det en markant redusksjon i fostervannsmengden, i verste fall til den er helt fraværende og dt oppstår sirkulasjonsforandringer på grunn av redusksjon i blodvolumet.

Ubalansen oppstår når det i tvillingsvangerskap, med en enkelt morkake, blir slik at morkakeblodårene til ene tvillingen kommer i kontakt med morkakeblodårene til den andre tvillingen. Det oppstår forbindelser mellom blodårene, som forstyrrer blansen mellom tvillingenes blodårer. Hvorfor denne sykdommen oppstår er fortsatt ukjent.

Hvis tilstanden overlates til sitt naturlige forløp, fører alvorlige former av TTTS i de aller fleste tilfellere til tap av en eller begge tvillinger. Ved mistanke om TTTS bør den gravide straks henvises til et fostermedisinsk senter.

Behandling som iverksettes ved alvorlige former for TTTS er endoskopisk laserkoagulering av placenta vaskulære anastomoser. Denne laserbehandlingen utføres i utlandet, etter henvisning fra fostermedisisnk enhet. Laserbehandlingen innebærer at en tynn laserfiber  koagulerer (kutter) forbindelsen mellom tvillingenes morkakeblodårer. Operasjonen utfører under lokalbedøvelse, med lav risiko for mor. Gjennomsnittlig sykehusopphold er 2-3 dager.

Etter laserbehandlingen følges svangerskapet opp ved, eller i tett samarbeid med, fostermedisinsk enhet. Fødsel kan finne sted på sykehus med barnelege i vakt.

Dersom det oppdages ubalanse i fostervannsmengde, som ikke oppfyller vilkårene for alvorlig TTTS, bør dette føre til økt påpasselighet og ukentlige kontroller, da det kan utvikle seg til alvorlig TTTS. Alle kvinner med MCDA tvillinger bør kontakte sykehuset umiddelbart ved hurtig voksende bukomfang, slik at den gravide kan tas raskt inn til en vurdering av fostervannsmengde.

TAPS

I motsettning til TTTS vil ikke TAPS føre til ulik mengde fostervann eller andre fysisk synlige symptomer.

Twin anemia-polycytemia sequence oppstår spontant i 5 % av MCDA tvillingsvangerskap, halvparten av disse før uke 24. Kan også oppstå etter laserbehandling, avhengig av teknsike forhold ved inngrepet.


TAPS er forårsaket av små overflateforbindelser i morkaken, mindre enn 1 mm tykke. Røde blodlegemer går fra donor-tvillingen til mottaker-tvillingen med en hastighet på rundt 5-10 milliliter per dag (det er mindre enn en 0,15 dl). Overføringen skjer sakte, og over tid fører det til at donor-tvillingen blir kronisk anemisk, og mottaker-tvillingen blir polycytemisk.

Forestill deg at den ene tvillingen har blod som rosévin, og den andre tvillingen har blod så tykt som ketchup.

For å se for deg forskjellen mellom TTTS og TAPS kan du se for deg  TTTS som et resultat av for høyt og for lavt blodvolum mens TAPS handler om for høy og for lav blodkonsentrasjon.

TAPS kan diagnoseres i svangerskapet ved hjelp av doopler, en ultralyd, for å se hvor raskt blodet går gjennom babyenes hjerner. Den andre måten å diagnosere TAPS er etter fødsel ved hjelp av blodprøver og undersøkelse av morkaken. TAPS ble anerkjent som en egen sjelden sykdom med ORPHA kode i januar 2022. Mer om hvordan TAPS diagnosen settes kan du lese HER