Rettigheter og behov for tvillinger og flerlinger

Rettigheter og behov for tvillinger og flerlinger

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 29.06.22. Oppdatert 07.02.24.

ICOMBO har nå utarbeidet en erklæringen om rettigheter og behovserklæringen til tvillinger og flerlinger, som er et nøkkeldokument som skisserer det ICOMBO mener er de grunnleggende kravene for å hjelpe til med å levere positive helse-, velvære- og utdanningsresultater, fremme inkludering og sikre frihet fra diskriminering av noe slag.

I dette dokumentet finnes grunnleggende rettigheter for tvillinger, flerlinger og deres familier, anbefalinger vedr. assistert befruktning, rett til kjennskap om tvillinger/flerlinger er enegget eller toegget (zygosity) og etiske retningslinjer for tvillingstudier.

Behovserklæringen i dokumentet løfter frem tvillinger og flerlingers unike tilblivelse som gir økt risiko for mor og barn under tvilling- og flerling svangerskap og fødsel, den unike innvirkningen tvillinger og flerlinger har på familie dynamikken, de unike omsorgsbehovene tvilling- og flerlingforeldre stilles ovenfor og de individuelle behovene til tvillinger og flerlinger.

Dokumentet anses  å være et nøkkeldokument som skisserer de grunnleggende kravene for å levere gode helsetjenester, et godt barnehage- og skole tilbud til tvillinger, flerlinger og deres familier, samt anerkjenne deres unike behov.

Behovene til tvillinger, flerlinger og deres familier er ganske like over hele verden, dokumentet kan derfor være til hjelp for alle som møter tvilling- og flerlinggravide i svangerskaps- og fødselsomsorgen, alle som møter tvilling- og flerling foreldre i oppfølgning av barna, alle som møter tvillinger og flerlinger i barnehage og skole alder, og deres familier. 

Rettighets- og behovs erklæring kan leses i sin helhet HER

Som medlem av ICOMBO vil også Tvillingforeningen ha nytte av dokumentet når vi arbeider med saker som berører flerlingfamilier.

Mer om ICOMBO HER