På plass i brukerrådet til Kvinneklinikken ved UiO

På plass i brukerrådet til Kvinneklinikken ved UiO

Brukerrådet til Kvinneklinikken ved Oslo Universitetssykehus består av 5 medlemmer, til brukerrådet skal det oppnevnes 2 nye medlemmer for en periode på 2 år nå, med oppnevning fra juni 2024. Tvillingforeningen har takket ja til å bli ett av de nye medlemmene i brukerrådet.

Kvinneklinikken ved UiO dekker et stort spekter av behandlinger innen gynekologiske tilstander, oppfølging i svangerskapet, fødsel og barsel og reproduksjonsmedisin. Tvillingforeningen representer medlemmer som benytter/har benyttet/kommer til å benytte ulike behandlinger hos flere av disse avdelingene ved Kvinneklinikken, og vi er sikre på at Tvillingforeningen kan tilføre mange nyttige brukerperspektiv i brukerrådet.

"Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser. Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte."
Sitat hentet fra Kvinneklinikken sin nettside

Tvillingforeningen sin generalsekretær; Trude I. Karlsen Molvik, er foreningens representant i brukerrådet.


Foto: Generalsekretæren utenfor hovedinngangen 
v/Ullevål sykehus

Har du en brukererfaring du ønsker at vi skal ta oppi brukerrådet, sendt oss en e-post.