Ny studie om aktivitet i tvillingsvangerskap

Ny studie om aktivitet i tvillingsvangerskap

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 31.05.23.

Den 4. mai i år ble Tvillingforeningen invitert til oppstartmøte i forskningsprosjektet "Kan mor trene i tvillingsvangerskap?" Daglig leder, Trude I. Karlsen Molvik møtte for foreningen, og representerer foreningen i prosjektets brukergruppe som også består av en personlig trener, en som er gravid med tvillinger og Norske Kvinners sanitetsforening.

Forskningsprosjekt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, skal undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet før og under tvillingsvangerskap, og risikoen for svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og å føde barn med lav fødselsvekt.

Prosjektet skal benytte data fra MoBa undersøkelsen, denne inneholder data fra 3200 tvillinggravide, samt data fra medisinsk fødselsregister. Dette gir et helt unikt datasett som forskerne kan hente frem opplysninger fra. 

Studien er den første som undersøker sammenhengen mellom fysisk aktivitet og svangerskapskomplikasjoner i tvillingsvangerskap.

Tvillingforeningen er svært glade for at denne studien tar for seg tvillingsvangerskap, slik at tvillinggravide i fremtiden kan få råd som er relevante for nettopp tvillinggravide. 

I kvinnehelsebloggen kan du lese mer om studien.,