Ledige verv og "save the date" til årsmøte

Ledige verv og "save the date" til årsmøte

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 02.02.22. Oppdatert 16.01.23.

Årsmøte i Tvillingforeldreforeningen (TFF) skal avholdes 15. mars 2023 kl. 20.00, innkalling kommer, men legg inn tidspunktet i kalenderen allerede nå. Møtet vil avholdes elektronisk slik at medlemmer fra hele landet har mulighet til å delta.

Ledige verv

I år er to styremedlemmer på valg, ingen av dem ønsker å stille til gjenvalg. Vi trenger derfor engasjerte medlemmer som kan stille til valg. 

Å være styremedlem i TFF innebærer å stille opp på styremøter ca. 1 gang hver måned. Tidspunktet for møtet tilpasses styremedlemmene sine kalendre, og de aller fleste møtene foregår elektronisk. I tillegg kan det være noen oppgaver som må følges opp mellom styremøtene. Noen ganger i året er det også ønskelig at noen fra styret er med på kurs og arrangement, dette fordeles innad i styret.

På styremøtene gjennomgås forenings økonomi, aktiviteter og strategi. Ca. en gang i året settes det av tid til en egen workshop for å sette ny langsiktig strategi og/eller et heldags møte.

Som styremedlem har du mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid de neste årene.
Alle som er ordinært medlem i Tvillingforeldreforeningen kan stille til valg, jf. foreningens vedtekter §5 (Les vedtektene), og vi håper mange av våre medlemmer har lyst til å være med å bidra!

Dersom dette høres ut som noe du kan tenkte deg å være med på, send oss en e-post med noen ord om deg selv, og hva du tror du kan bidra med i styret.

I tillegg til styremedlemmer ønsker vi også 3-4 medlemmer til en prosjekt gruppe som skal være med å planlegge foreningens 40 års markering i 2024. Et styremedlem vil være med i prosjekt gruppen, og gruppen vil være underlagt styret. Prosjektgruppen vil møtes sporadisk, etter nærmere avtale,  og bistå ved gjennomføring av markeringen i august 2024. Det vil være mulig å melde seg til prosjektgruppen i årsmøtet, men dersom du allerede nå har lyst til å melde din interesse kan du sende oss en e-post.

På agendaen

Utover valg av nye styremedlemmer og øvrige faste punkter vil det også være et punkt på agendaen som styret har gitt navnet "Åpen post". Dette er tenkt å være et uformelt punkt på agendaen.

Vi har stor glede av medlemmers innspill og tilbakemeldinger som kommer pr. e-post, men ønsker også å gi medlemmene mulighet til å snakke direkte med oss, derfor ønsker vi å ha en åpen post  hvor medlemmer kan spille inn forslag og ønsker under mindre formelle rammer. Åpen post vil være det siste punktet på agendaen, alle formelle saker blir gjennomgått og behandlet først.

Det er selvsagt fortsatt mulig å melde inn saker som ønskes behandlet under årsmøtet, Saker som ønskes behandlet må være mottatt av styret innen 07.03.23 på post@tvilling.no, e-post merkes «Sak til årsmøte 2023» 

 

Vi ønsker at vårt styre skal representere alle våre medlemmer og oppfordrer derfor tvilling fedre, medmødre og aleneforeldre til å melde seg til styreverv. Det samme gjelder verv i prosjektgruppe,