Løvebrøl fra Tvillingforeldre

Løvebrøl fra Tvillingforeldre

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 12.11.21.

Tvillingforeldreforeningen mottar pr. i dag minimale driftsmidler fra Bufdir. Disse midlene må det søkes for å få hvert år. Utover dette er det foreldrene selv (Tvillingforeldreforeldreforeningen sine medlemmer) som  bidrar med midler til drift av foreningen.

 

Daglig leder, Trude I. Karlsen Molvik, fremførte Tvillingforeldreforeningen sitt budskap.

Hvis du ønsker å se opptak av innlegget, finnes det her: Tvillingforeldreforeningen på høring