International Multiple Birth Awareness week

International Multiple Birth Awareness week

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 28.10.21. Oppdatert 09.11.21.

IMBAW er en kampanje i regi av International Council of Mulitple Birth Organisation (ICOMBO) for å øke bevisstheten rundt behov, utfordringer og den unike virkeligheten foreldre til flerlinger i hele verden opplever. Det er viktig å øke bevisstheten fordi utfordringene flerling familier møter ofte er «skjult fra offentligheten». Flerlingforeldre utsettes for økt mental og psykisk helse risiko som inkluderer risiko svangerskap, økt sjans for prematur fødsel, flere behov, pre- og post fødselsdepresjon, sosial isolasjon, økonomiske utfordringer, barnehage- og skole utfordringer, sosialt stigma, identitets utfordringer og økt belastning på familie forhold. Forskning, kunnskap og økt bevissthet kan bidra til å positive utfall for familier med flerlinger.

Fokus for denne uken i 2021 er samarbeid for å bygge partnerskap og nettverk mellom flerlinger og fleringforeldre, støtte grupper, forskere, helsepersonell og andre relevante organisasjoner. Tvillingforeldreforeningen (og alle våre medlemmer) er medlem i ICOMBO, vi ønsker derfor å bidra til å øke bevisthten rundt livet til tvillinger/flerlinger og deres familier.

ICOMBO ønsker rette fokus mot hvordan en flerfaglig og samarbeidende tilnærming kan være gunstig for flerlinger og deres familier. Studiet av tvillinger gir imidlertid innsikt for hele befolkningen, men det er også avgjørende at forskning og medisinske fremskritt bidrar til å forbedre resultatene for tvillinger, trillinger og flerlinger, som står overfor unike utfordringer fra graviditet til voksen alder.