International Multiple Birth Awareness Week 2022

International Multiple Birth Awareness Week 2022

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 07.11.22.

Det kan virke litt rart å ha en "Multiple Birth Awareness Week", men så mange tror tvillinger og flerlinger bare er søte og fascinerende . De skjønner ikke hva utfordringene familien møter består av , bortsett fra at de bare er "dobbelt trøbbel", og nei, det er ikke det samme som å få to barn tett !

Vi synes det er viktig å bruke litt tid på bevisstgjøring fordi utfordringer som flerling familier står overfor, ofte er «skjult» for verden rundt dem. Større bevissthet rundt utfordringene kan bety at familier kan få mer støtte og forståelse, og det kan oppmuntre til mer forskning på tvillinger og flerlinger for deres del.

Foreldre til tvillinger og flerlinger står overfor økte psykiske og fysiske helserisikoer som inkluderer høyrisikosvangerskap, for tidlig fødsel, høyere behov, pre- og postnatal depresjon, sosial isolasjon, økonomiske vanskeligheter, skole utfordringer, identitetsproblemer og belastninger på familieforhold. For foreldrene er nok søvn ofte en utfordring, og logistikken rundt mating, påkledning og bading er ekstra utfordrende. Dette kan bety at babyene opplever mindre en-til-en oppmerksomhet og nærhet med sine foreldre. Som et resultat er det høyere forekomst av foreldres skyldfølelse og fortvilelse og post-partum depresjon for både mødre og fedre. I tillegg er skilsmissefrekvensen mye høyere.

Temaet for årets IMBAW uke er "Zygosity and chorionicity matter". Målet for IMBAW 2022 er å heve bevissthet rundt eneggede (identiske) vs. toeggede tvillinger, flerlinger, samt viktigheten av å finne ut av chorionitet tidlig i svangerskapet.

Tvilling- og flerlinggraviditet kan kategoriseres etter zygositet og chorionitet.

Zygositet refererer  likhetene eller forskjellene mellom DNA til  befruktet egg. De to vanligste typene tvillinger er identiske (monozygotiske = dannet av ett egg) og toegget (toegget = dannet av to egg). Ved flerlinger (trillinger og flere) kan det være at alle er toegget eller at alle er identiske eller en kombinasjon av enegget og toegget . Hvis barna er av samme kjønn og  har en morkake hver, eller hvis det er tvil om type morkake (hver sin, samme eller to som har vokst sammen), da kan  det være utfordrerne å fastsette om barna er enegget eller toegget,  og zygositet testing kan være den eneste måten å finne ut av dette på.

Illustrasjon: ICOMBO

Det er viktig å merke seg at selv om hvert sett med identiske tvillinger starter med samme DNA, er de kanskje ikke nøyaktig 100% genetisk eller fysisk identiske på grunn av endringer (mutasjoner) i gener, dette kan skje over tid. Epigenetiske effekter som kan påvirke genuttrykk pluss andre miljøfaktorer vil også bidra til å forme individene. Fordi dizygotiske tvillinger er resultat av befruktning av to egg av forskjellige sædceller, deler de bare halvparten av genene sine, som er det samme som ikke-tvillingsøsken.

Til tross for forbedringer i vitenskapen, forekommer det fortsatt at foreldre (og barna selv) får feil informasjon om hvorvidt tvillinger er eneggede eller  toegget. I noen land er chorionicitet fortsatt ikke alltid riktig bestemt. Derfor er det viktig at vi øker bevisstheten og hjelper folk å forstå
hva zygositet og chorionicitet betyr og implikasjonene av å vite.
Chorionitet snarere enn zygositet, er hoveddeterminanten for utfallet i tvillingsvangerskap.

Monokorioniske tvillinger har større risiko for komplikasjoner enn dikorioniske tvillinger. Disse komplikasjonene
inkluderer tvilling-til-tvilling transfusjonssyndrom (TTTS), tvillinganemi-polycytemisekvens (TAPS),selektiv fostervekstrestriksjon (FGR) og tvilling revers arterielt perfusjonssyndrom (TRAP). På bakgrunn av dette er tidlig bestemmelse av chorionicitet i tvilling- og flerlingsvangerskap svært viktig for å håndtere svangerskapet på riktig måte, f.eks. hyppigere, og mer detaljert ultralyd, testing og intervensjon om nødvendig. I tillegg kan nøyaktig kunnskap om zygositet være viktig av en rekke grunner, inkludert medisinske, personlige, økonomiske, vitenskapelige, juridiske og etiske hensyn