International Multiple Birth Awareness Week 2021:

International Multiple Birth Awareness Week 2021:

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 10.11.21.

Hvorfor en uke med fokus på tvillingfødsler/flerbarnsfødseler?


Ukens kjernefokus er å opplyse lokalsamfunn og fagfolk om de unike utfordringer som familier med tvillinger og flerlinger møter,  og hva vi kan lære av dem. The International Council of Multiple Birth Organizations (ICOMBO) jobber lidenskapelig for endring på synet av tvilling- og flerlingfødsler over hele verden. Medlemsorganisasjonene samarbeider for å øke kunnskap og fremme videre forskning innen flerlingfeltet.

Over hele verden er oppfatningen at tvillinger er søte. Bilder av søte babyer i matchende antrekk er hvordan den generelle befolkningen tenker på tvillinger og flerlinger . IMBAW arrangeres årlig for å endre den offentlige oppfatningen av disse unike fødsler og deres familier ved å kaste lys over risikoene, komplikasjonene og utfordringene disse familiene ofte møter.

IMBAW handler om å vise verden behovet for mer forskning på tvillinger og flerlinger og å anerkjenner deres unike bidrag til forskning. Det handler også om å fremheve behovet for å forbedre livene for tvillinger, trillinger og flerlinger, og hvordan en samarbeidende tilnærming til dette kan ha en positiv innvirkning. Monica Rankin, ICOMBO Styreleder forklarer: 

"I år fremhever vi den unike rollen som tvillinger og flerlinger spiller i forskning og partnerskap og samarbeid som følger av dette. Tvillinger er involvert i forskning på mange områder, inkludert aldring, hjertesykdommer, kreft, røyking og alkoholeffekter, bare for å nevne noen.

Deres bidrag fremmer forbedring av helsen og velværet til flere, i storsamfunnet. Gjennom årene har ICOMBO etablert noen
viktige nettverk med forskere og klinikere i mange land. Viktigheten av vår rolle demonstreres av det faktum at ICOMBO-lederen sitter i
styret i International Society for Twin Studies.

Senere denne uken vil vi være vertskap for vår 19. internasjonale konferanse om tvillingstudier. ISTS og ICOMBO har jobbet for å bringe sammen verdensledere innen forskning som involverer tvillinger og flerlinger. Jeg ser frem til arrangementet, og det unike bidraget som tvillinger og flerlinger utgjør for forskere, og som  til slutt forbedrer livene til alle. "

 

Sammarbeid: We’re Better Together

Gjennom uken vil ICOMBO også fremheve viktigheten av samarbeid mellom de ulike organisasjonene som utgjør deres medlemmer og deres deltakelse i forsknings- og bevisstgjøringskampanjer.

En gjensidig lidenskap for rettighetene til tvillinger, flerlinger og deres familier har allerede ført til at de har opprettet et
dokument som skisserer rettighetene til tvillinger, flerlinger og deres familier. Regelmessig jobber de sammen om bevisstgjøringskampanjer og streber etter å øke bevisstheten om utfordringene flere tvilling- og flerlingforeldre står overfor.

 

For mer informasjon se ICOMBO sin nettside: www.icombo.no