Første året med trillinger

Første året med trillinger

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 01.08.23. Oppdatert 08.08.23.

Trillingmødrende Michelle og Tonje har begge kommet seg helskinnet igjennom det første året med trillinger. På sosiale medier har de delt øyeblikk fra en hektisk hverdag, men hvordan har det vært, sånn egentlig?

Vi har stilt Michelle og Tonje noen spørsmål, og de har villig svart oss. Deres svar og erfaringer viser at det er med trillinger, som med tvillinger, litt ulikt, og litt likt. 

Vi håper andre vordende eller nybakte trillingforeldre finner svar og kanskje noen gode tips når de leser erfaringene fra Michelle og Tonje.

Foto: Michelle Limacher

Hvor langt ut i svangerskapet jobbet mor? 
Michelle: Jeg jobber som assistent i en barnehage, og ble sykemeldt tidlig i svangerskapet. Dette var midt under den verste koronaen og vaksine på den tiden var uvisst på gravide. Så fastlegen min synes det var tryggest å sykemelde meg. Ble sykemeldt fra uke 10.

Tonje: Jeg jobber på sykehus. Jeg var sykemeldt tidlig i svangerskapet pga blødninger som viste seg å være pga ett hematom i livmoren. Jeg begynte å jobbe igjen 20% fra uke 14. Jeg gjorde forefallende arbeid og det jeg kunne gjøre som ikke var fysisk tungt.

Ble mor sykmeldt eller fikk hun svangerskapspenger?
Michelle: Som skrevet ovenfor ble jeg sykemeldt grunnet koronasituasjonen i Norge. Bære frem trillinger er et høyrisikosvangerskap, så fastlegen ville ikke utsette meg for mer smitte enn nødvendig. 

Tonje:  Jeg jobbet 20% til og med uke 22. Da begynte det å bli tungt, jeg hadde episoder med blodtrykksfall, hyppigere kynnere i aktivitet i tillegg til bekkensmerter. 

HER kan du lese om sykepenger vs. svangerskapspenger

Hvordan ble mor fulgt opp under svangerskapet? 
Michelle: Jeg har gått igjennom en prosess for å bli gravid, så jeg fikk oppfølging på rikshospitalet. Hadde min første ultralyd i uke 8, og igjen i uke 13. Fikk god oppfølging hele veien og hadde ultralyd hver måned frem til uke 28. Da hadde vi ultralyd kontroll annenhver uke. Uke 33 ble jeg lagt inn på sykehuset med kort livmorhals. Ble sengeliggende. 
Fikk en jordmor sent i svangerskapet, men var ikke så ofte innom henne ettersom jeg hadde så god oppfølging på rikshospitalet. 

Tonje: På en privat ul i uke 6+3 fikk jeg beskjed om at jeg var gravid med tvillinger. Vi kunne ikke se noen tredje fostersekk men tydelig to. På en ultralyd hos gynekolog i uke 8 (pga tidligere spontanaborter) fikk jeg beskjed om at jeg var gravid med trillinger. Gynekologen henviste meg til sykehuset. Jeg fikk komme inn på en time på sykehuset rett før 12. svangerskapsuke. Der ble det tatt ultralyd og jeg fikk informasjon om svangerskapet. Fra og med denne ultralyden skulle jeg bli fulgt opp med ultralyder på sykehuset hver 2. uke. Jeg var utenom hos jordmoren min hver 3. uke. På hver timekontroll ble det tatt urinprøve og blodtrykk

Foto: Michelle Limacher

Når ble barna født (hvilken uke)?
Michelle: Jentene ble født 02.02.2022. Uke 34+5.


Tonje: Jeg ble innlagt på SUS 28.04.22 med premature rier og nedpress. Jeg hadde da en kort livmorhals som ble gradvis kortere. Jeg fikk lungemodningssprøyte og riehemmende drypp. Etter to døgn med riehemmende drypp ble det tatt keisersnitt pga truende prematur fødsel da riene tok seg opp. De ble født 30.04.22 i uke 29. Termin 13.07.22

Hvis premature, har barna hatt noen utfordringer som følge av det? 
Michelle: Vi har vært utrolig heldige med ingen utfordringer. Jentene måtte kun ligge på varmemadrass i starten, og hadde sonde i nesen. To av tre dro hjem fra sykehuset uten sonde 12 dager etter fødsel. 

Tonje: Perioden på nyfødtintensiven var uten komplikasjoner og det gikk veldig fint med alle 3. Ingen komplikasjoner hos noen som følge av prematuritet. To av de skjeler litt med ett øye og får lappbehandling for det, og en av de briller i tillegg. Premature har litt økt sannsynlighet for dette, og det ble oppdaga på kontrollen som var satt opp ved 1års alder. Usikkert om det er pga prematuritet eller tilfeldig

Foto: Tonje Fuglestad

Blir trillinger alltid forløst med keisersnitt?
Michelle: Ja, det er tryggest for alle parter.

Tonje: Jeg fikk beskjed av legen som fulgte meg på sykehuset at keisersnitt alltid var anbefalt når det var trillingsvangerskap. Om man hadde et sterkt ønske om å føde vanlig kunne det vurderes ut fra svangerskapet, leiet til babyene osv. Men dette var noe de ikke anbefalte da keisersnitt er den tryggeste måten å forløse trillinger av flere grunner. Det er større risiko for blødninger når 3 morkaker skal løsne og livmoren har vert stor og kan trekke seg sammen dårlig. Da er det greit å alt være inne på en operasjonsstue og ha alle resurser og beredskap tilgjengelig. Også ved andre komplikasjoner som kan dukke opp når det forløses tre barn samtidig. Når jeg var innlagt med premature rier så fikk jeg beskjed om at trilling 1 lå i hodeleie så om fødselen plutselig skulle gå veldig fort og de ikke skulle rekke hadde det i så fall kunne gått fint å forløse trilling 1 med vanlig fødsel og ta de andre to med keisersnitt etterpå. Jeg er glad vi fikk god tid på oss under situasjonen og at alle tre kunne bli forløst med keisersnitt da det føltes tryggest ut fra informasjonen jeg hadde fått. 

Hvor lenge var dere på sykehuset etter fødsel?

Michelle: Vi var på sykehuset 12 dager etter fødsel. Vi fikk muligheten til å dra hjem på dag 9, men jeg følte meg ikke klar. 

Tonje: Vi var på sykehuset til 30.06.22 (dvs. ca. 2 mnd). Så vi fikk komme hjem 2 uker før termindato. 

Fikk begge foreldre være på sykehuset?
Michelle: Ja. Fra dagen jentene ble født fikk vi begge bo på sykehuset

Tonje: Etter fødselen var samboer med meg på barsel de første dagene før han reiste hjem til de andre barna. Han kom inn og var med oss hver dag på dagtid og reiste hjem om ettermiddagen for å hente i barnehage og SFO. 

Foto: Tonje Fuglestad

Når søkte dere permisjon/i hvor god tid før fødsel søkte dere permisjon?
Michelle: Vi søkte ikke om permisjon før etter fødsel. Bære frem trillinger vet man aldri når fødsel vil bli satt i gang, så det å søke om permisjon før man vet ble vanskelig. Sykehuset har sosionomer som kan hjelpe med slike søknader. 

Tonje: Jeg husker ikke helt at jeg søkte permisjon, men jeg tror det var når vi var innlagt på sykehuset. Vi fikk pleiepenger fra fødsel til termindato, og etter det fikk vi foreldrepenger.  

HER kan du lese mer om foreldrepermisjon for både tvilling- og flerlingforeldre, samt finne tips til nyttige linker

Hvor lenge var begge foreldre hjemme med barna (hvis begge var hjemme samtidig)?
Michelle: Vi var begge hjemme med jentene frem til dem var 6 måneder gamle. Så bestemte vi at min kone skulle dra tilbake på jobb så jeg kunne være hjemme med jentene frem til barnehagestart.

Tonje: Vi valgte å ta ut permisjon samtidig fra start, og har tatt ut 46 uker hver. Så vi har vert hjemme sammen fra hjemreise i juli 2022 til juni 2023. Samboer har jobbet i juni for å ikke ta ut ferie da vi taper en del inntekt på det. Han har nå hatt resten av sin permisjon i juli, og i starten av august nå har vi tatt ut all permisjonen vår.

Foto: Tonje Fuglestad

Har trillingforeldre krav på offentlig hjelp?
Michelle: Nei. Det er mulig i noen kommuner å få noe hjelp.

Tonje: På sykehuset fikk vi time til å snakke med sosionom som hjalp oss med hvem vi skulle kontakte i kommunen. Vi prøvde deretter å kontakte kommunen etter råd fra sosionom, men ble avvist av hun som svarte telefonen med at vi ikke hadde rett på noe hjelp. Vi fikk da en ny time hos sosionom på SUS som hjalp oss med å skrive en søknad og å få sendt den inn til rett sted (tjenestekontoret tror jeg det var). Etter hvert mens trillingene fortsatt var innlagt på nyfødtintensiven fikk vi telefon fra kommunen og det ble satt opp ett møte med kommunen. Vi valgte å ha med oss avdelingsleder på nyfødt  på det møtet. Vi fikk etter en liten stund tlf om at vi fikk innvilget hjelp fra kommunen. Vi fikk ta hjelp et par netter i uka de første 5-6 månedene etter hjemreise. Det hjalp oss veldig å få sammenheng i søvnen og hente oss litt inn de nettene. Etter dette ble hjelpebehovet størst om ettermiddagen når vi hadde 3 små som trengte oss, pluss en da 2åring og 6åring med sine behov. Middagslaging, lekser, lek, kveldsmat og legginvg av 5 barn til kl 19 ble vanskeligere når trillingene bikka 6mnder og en kabal som var vanskelig, vi følte vi alltid hadde for få armer. Derfor brukte vi timene videre 2-3 ettermiddager i uken. Vi fikk innvilget hjelp i 1år. Jeg fikk vite at det ikke er noe krav om hjelp eller noe fast tilbud. Dette er noe som varierer veldig fra kommune til kommune. Så tror jeg hvor mye hjelp man får også blir vurdert ut fra familiesituasjonen, hvor mange barn man har fra før utenom trillingene feks. Vår kommune kontaktet nabokommunene som før hadde gitt hjelp til trillingforeldre for å kunne sammenligne med de med hvilken hjelp som kunne gis. 

Fikk mor hjelp til ammestart på sykehuset?
Michelle: Ja, men var litt uheldig med lite informasjon og sen ammestart. Så fort vi kom i gang fikk jeg god hjelp. 

Tonje: Jeg fikk veldig god hjelp til ammestart på sykehuset. Jeg pumpet meg under hele oppholdet på sykehuset. I starten var det mest kos og stimulering ved brystet, og etter hvert mer diing. Men pga de var premature så klarte de ikke die mer enn ca 5 ml inn i mellom. To av de tok brystet men ikke den siste. 

Hvordan løse amming/mating av tre babyer?
Michelle: Jeg fikk aldri opp produksjonen til å fullamme alle tre, så jentene fikk morsmelk og morsmelkerstatning om hverandre. Min erfaring er å gjøre mitt beste, og ikke føle på ammepresset. Jeg fikk til å gi jentene litt morsmelk hver i 4 måneder, og jeg er stolt over hva jeg har fått til. Valgte å stoppe etter 4 måneder da amming ble mere stress og styr, enn kos.

Tonje: Jeg pumpet etterhvert mest med litt amming innimellom. Dessverre gikk melkeproduksjonen min gradvis ned under oppholdet tross hyppig pumping. Sikkert litt pga hele situasjonen tror jeg, men jeg er fornøyd med alt jeg har fått gitt av min melk og ammet. Etter vi kom hjem hadde jeg bare 30-50ml for hver pumping og valgte derfor å kun gi morsmelkerstatning. Det ble riktig for oss og jeg syns det var lettest. Vi ga de MME på flaske samtidig hver 3. time i starten, og ca hver 4. time etter hvert.  

Foto: Tonje Fuglestad

Samkjørte dere barna?
Michelle: Ja. Vi jobbet hardt for å få barna samkjørte. Første ukene hjemme måtte vi vekke, mate og stelle jentene hver tredje time, døgnet rundt. Nå har vi utviklet en god rutine igjennom dagen.

Tonje: Vi samkjørte de og syns det var lettest. Selv om det var travelt når de alle skulle ha mat og nye bleier samtidig så ga det oss mer tid inn i mellom til å gjøre andre ting. Vi opplevde at hvis vi ikke samkjørte de så ble vi sittende med mating, bleiebytt, raping og byssing hele tiden. En liten periode hadde vi duppene på litt ulike tidspunkter for da var ikke alle 3 våkne samtidig, noe som gjorde det litt enklere, men vi gikk fort tilbake til å samkjøre de igjen da vi fant ut at det ble lettest for oss og det var da lettere å ha kontroll. Når vi ikke samkjørte de ble det litt sånn "når spiste det barnet sist, hvor lenge er det til det barnet skal sove og når var det det barnet der våkna nå igjen". Så mitt tips er å samkjøre, det gjorde alt mye lettere og ga oss mer fritid. Når de alle sov hadde vi ett tidrom helt for oss selv til å gjøre andre ting og hente oss litt inn. Det er litt ekstra travelt når alle er sultne og trøtte samtidig men ekstra avlastende etterpå. 

Hvordan få tre babyer til å sove (dine tips, hva funket hos dere)? 
Michelle: Det er veldig individuelt. For oss var det alltid best å legge den som var trøttest først. Så etter hvert finner man egne løsninger som fungere. Nå som jentene er eldre og jeg er ofte alene med dem på dagtid, vugger jeg to i vognen mens jeg holder den tredje på armen. Så legger jeg sistemann så fort dem to andre sover. 

Tonje: Våre trillinger har alltid sovet duppen sin i vogn. Før de hadde faste hviletider la vi de i vogn inne når de sov. Der klarte heller ikke storebror på 2 år å forstyrre de. Når de hadde mer faste hviletider så fikk jeg de til å sove ved å trille de i vognene. Jeg gjorde feks melk klar først, la de i vognene og ga de hver sin flaske. Før de kunne holde selv og vi ikke klarte holde alle flaskene så støtta vi flaskene opp med gulpekluter. Og i starter ga jeg flaskene med noen minutter mellomrom så jeg skulle ha tid til å rape de etter tur før de gulpet. Jeg hadde to i en tvillingvogn og den tredje i en enkel så om de trengte litt støtte for å finne søvn så kunne jeg trille de frem og tilbake samtidig. Vi la i starten alle 3 inne på vårt soverom når de skulle sove for kvelden da med hver sin flaske med melk, etterpå smokk og kos. En av de har ikke trengt noe støtte for å finne søvnen, ene likte en hånd å holde i og en likte å ha en hånd på ryggen så sovnet da etter litt.

Vi hadde en lang periode med mye sykdom, og da måtte vi dele de opp litt etter behov for at alle skulle få sove best mulig. Nå ligger en på ett eget rom og de andre to inne med oss. Nå går vi opp og legger de i sengene sine med smokken og stryker litt på dem. Vi er tilstede i rommet med to av de til de sovner og de ligger og slapper av til de finner søvnen. Etter kort tid har de sovnet og da går jeg ut av rommet. I perioder det har vært vanskeligere, slik som ved sykdom, da har jeg tatt opp de som ikke finner søvnen i vår seng og ligget der med dem og lagt de tilbake i sengen sin etter de har funnet søvnen.

Våkennetter med 3 babyer og ikke nok armer til byssing ble løst ved å trille de i vogner i stua så ihvertfall en av oss fikk søvn, og vognene hjalp når man ikke hadde armer nok. Heldigvis var det ikke så mange av de nettene og kun en periode ved tannfrembrudd, sykdom og utviklingstrinn.

Legging går kjempefint. Vi har hatt en god rutine på det fra start og de er vant til hverandre. Nå skal de snart alle 3 inn på samme soverom. Klart noen kvelder har vært vanskelige å legge og følelsene smitter litt og det har hendt at alle tre bare har grått. Da er det godt at vi er to og har hatt muligheten til å dele litt opp, det har hjulpet veldig.

Foto: Tonje Fuglestad

Hva slags vogn er best (dine tips og erfaringer)?
Michelle: Vi har vært veldig fornøyd med TFK trillingvognen, men det er veldig individuelt. Samfunnet er ikke helt laget for flerlinger så det er ofte vanskelig å komme seg inn dører og lignende. Vi har nå 5 forskjellige vogner. Noen single, og noen flerlingvogner. 

Tonje: Vi prøvde trillingvognen som heter trippy baby active (tror jeg det var). Den fra tfk ble for bred for oss da man ikke kommer seg inn på butikk eller i det hele tatt frem til inngangspartiet vårt. Men den trillingvognen vi har hatt er vi ikke fornøyd med, da den er utrolig tung, vanskelig å trille med, føles ut som den skal kantre lett. Mange deler og upraktisk å slå sammel. Sammenslått tar den også veldig stor plass og får ikke plass i de fleste bagasjerom. Jeg har vert mest fornøyd med løsningen tvillingvogn og en enkelvogn, og to tvillingvogner når vi alle skal ut på tur da det er under 2 år mellom trillingene og storebroren. Jeg har hatt bugaboo tvillingvognen. Den er fantastisk, lett å trille, tar liten plass og kan gjøres om til enkelvogn. Den er så lett å trille at når jeg nå går tur med alle 3 går jeg med den tvillingvognen og en enkelvogn alene og det er lettere enn å gå tur med hele trillingvognen selv. Jeg styrer en vogn i hver arm og det går veldig fint når de er så lette å trille. Jeg får også plass til de i bilen, både 2 dobble vogner og en dobbel + en enkel.

Sov alle tre babyene i samme seng den første tiden?
Michelle: Ja, i begynnelsen lå alle jentene sammen i en lekegrind.

Tonje: De sov kun i vognene sine på dagtid/våkennetter. De delte seng på sykehuset, men ikke så mye hjemme. I starten delte 2 av de seng, og vi samsov med en som trengte litt ekstra nærhet for å sovne. Etter hvert sov de hver for seg for å ikke bli forstyrra av hverandre.

Hvordan løse nattmating med 3 babyer?
Michelle: Vi brukte Babybrezza melkemaskinen, og det gjorde nattmatingen mye lettere. Vi byttet på å mate jentene på natten, og brukte ofte puter og tepper for å støtte opp flaskene. 

Tonje: jeg kunne ikke klart meg uten Babybrezza med 3 babyer, (selv om jeg vet den ikke er anbefalt av ammehjelpen). Ga mma på flaske ved soving, støttet flaskene med gulpekluter før de kunne holde selv.

 

Foto: Michelle Limacher

Hva må man ha på plass før barna blir født, og når må/bør man skaffe det?
Michelle: Jeg personlig liker å ha kontroll på ting, så jeg anskaffet det meste tidlig i svangerskapet. Når barna blir født lever man i en boble, så jeg synes det var greit å anskaffe litt utstyr på forhånd. Vi skaffet en del klær i forskjellige størrelser for dem vokser så fort. Og det er jeg veldig glad for nå i ettertid. Ellers er det kun å anskaffe det «viktigste» før barna kommer. Sengeplass, klær og utstyr til mating (Flasker, sterilisator osv.)

Tonje: Jeg visste at de mest sannsynlig kom til å komme prematurt og at det tidlig kom til å bli tungt så jeg var tidlig med å få alt på plass. Vogn er greit å ha på plass i god tid, stelleplass og utstyr samt sengene. Om man får premature trillinger kan andre ting ordnes før hjemreise som bilstoler, klær osv men vogn er greit å ha på plass da det ikke er så lett å finne ut av vognsituasjonen med trillinger, så det er en fordel å alt ha funnet ut av det. Også er det greit at stelleplassen og utstyret er i orden så man slipper å mangle sånne småting når man kommer hjem med 3 små, det er også kjekt at store ting som senger osv er på plass.

Jeg hadde samme symfysemål i uke 24 som det jeg hadde 38uker gravid med en baby så jeg anbefaler å ordne lenger handleturer og gjøremål før det, da man veldig raskt blir stor, tung og sliten i ett trillingsvangerskap. Da kan man slappe av og kun fokusere på det andre etterpå. Jeg hadde allerede skaffet meg to babybrezza til å ha i hver etg.

Når skal barna begynne i barnehage?

Michelle: Jentene ble født i februar 2022 og fikk ikke barnehageplass før 1. august 2023. Så istedenfor at vi begge hadde permisjon sammen, valgte vi at min kone gikk tilbake til jobb i august 2022, så jeg kunne bli hjemme med jentene frem barnehagestart. 

Tonje: Mine trillinger begynner i barnehage 1. september 2023. Jeg tar 3 uker ulønna permisjon ved barnehage tilvenning. 

Hva slags hjelp trenger man det første året med trillinger?
Michelle: Det er utrolig hva man klarer selv, men vil anbefale å ta imot all hjelp fra venner og familie. Om det er barnevakt eller hjelp med handling, så er all hjelp god hjelp. Det er stor hjelp å ha noen å støtte seg på i den nye hverdagen med tre små. 

Tonje: Hjelp fra venner/familiemedlemmer er gull verdt! Vi har trengt ekstra hjelp ved sykdom hos de små, da har det vert vanskelig å strekke til. Viktig å få litt pusterom og egentid inn i mellom.

Andre tips eller erfaringer du vil dele?

Michelle: Min erfaring er å ta dag for dag. Går ikke dagen som planlagt eller som ønsket kommer det en ny dag i morgen. Trillinglivet er kaotisk og slitsomt, men helt fantastisk. Trippel med kjærlighet.

Masse lykke til.

Foto: Michelle Limacher

Foto: Tonje Fuglestad

Tvillingforeningen er utrolig takknemlig for at Michelle og Tonje har delt sine erfaringer og bilder med oss.

Selv om trillinger/flerlinger er sjelden, er vi opptatt av at også disse familiene skal ha tilgang på god informasjon og hjelp.
Trillingforeldre er like velkommen som medlem hos oss som tvillingforeldre!