Er tvillingene enegget eller toegget - DNA test

Er tvillingene enegget eller toegget - DNA test

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 30.08.22. Oppdatert 06.12.22.

Hvordan velge DNA test

 

Flere av TFF sine medlemmer velger å DNA teste like kjønnende tvillinger for å få avklart spørsmålet: er barna enegget eller toegget tvillinger?

Sommeren 2018 mottok vi e-post fra en tvillingpappa som lurte på om vi hadde noen erfaringer eller råd å komme med i tilknytning til valg av aktør. Både Oslo universitetssykehus (OUS) og noen private aktører (pappatest.no, Mydna.no og DNAtest.no) tilbyr DNA tester som kan fastslå om tvillingene er enegget eller ikke.

Vi gjorde et søk i vårt kunnskapsarkiv, men fant ikke noe nyere informasjon om DNA test av tvillinger enn en artikkel i Tvillingnytt 2/2016. Den gang var det FHI som utførte gentestene for å fastslå om tvillinger var enegget eller toegget.

Som nasjonal støtteforeningen har dessverre TFF begrensede ressurser, men dette var absolutt noe vi ønsket oppdatert kunnskap om, heldigvis tok tvillingpappaen kontakt igjen på slutten av sommeren. Denne gangen for å dele sin erfaring.

Jeg sendte en mail med spørsmål til de private aktørene for å forsikre meg om at håndteringen av persondata og innsendt genmateriale, samt kvalitet på analyser, var tilfredsstillende. Jeg fant ingen relevante forskjeller mellom de private og OUS, så vi benyttet den rimeligste, private aktøren (på det tidspunktet Pappatest.no, som lå under halv pris av OUS).

Vi fikk svaret nøyaktig en måned etter at testen ble bestilt, hvilket må sies å være helt innafor ettersom vi først skulle motta prøvetakingssett, og deretter sende det til Pappatest.no som videresendte det til et laboratorium i USA.

Analysen bekreftet forøvrig vår mistanke om at barna var eneggede.

Det eneste jeg har å utsette på Pappatest.no, er at språket på nettsidene og i skjemaene/informasjons arkene man får bærer en del preg av litt dårlige oversettelser til norsk via svensk (altså litt engelsk-svorsk), samt at skjemaene og informasjonen ikke først og fremst er tilpasset tvillingtester. I praksis viste det seg imidlertid å ikke være noe problem.

Vi har også fått tilgang på svarene fra de private aktørene rundt håndtering av persondata, innsendt genmateriale og kvaliteten på analysene.

Samme selskap står bak pappatest.no og mydna.no, svaret nedenfor gjelder derfor begge disse:

Våre DNA-tester er til privat bruk og tas hjemme på egen hånd og de er derfor ikke juridisk godkjent. Analysen er imidlertid like sikker og pålitelig og du kan stole på at resultatet er 100 % riktig. 

At prisen er forskjellig skyldes dels at laboratoriekostnaden definitivt er lavere i USA og dels fordi man utfører testen på egen hånd.
Vårt samarbeidslaboratorium, DNA Diagnostics Center, er et av de største og mest kjente laboratoriene i USA og verden. De utfører både analyser for privatkunder og juridiskt bindende analyser for for eksempel farskapsundersøkelser og immigrasjon.

Din informasjon deles ikke med en tredjepart eller brukes til andre formål enn det kunden ber om. De fysiske prøvene oppbevares på laboratoriet i tre (3) måneder og kastes deretter. Det faktiske testresultatet lagres i ett (1) år og alle data blir deretter slettet. Du kan, når som helst etter at resultatet er sendt, be om at alle dine data slettes.

DNAtest.no ga et noe kortere svar:

Alle laboratorium som vi bruker er akkreditert etter internasjonal standard, ISO17025. Våre tester er også godkjent som bevismateriale i rettsapparatet, dersom det er brukt offentlig tjenestemann/-kvinne for å bekrefte identiteten til deltakerne. Alt av prøvemateriale blir destruert etter analysen. 

----------------------------------------

Vi setter stor pris på alle medlemmer som deler erfaringer, historier og tipser oss om saker. Denne frivillige innsatsen bidrar til at vi selv med begrensede ressurser får ut relevant informasjon og kunnskap til alle våre medlemmer.

Har du noe å dele er du velkommen til å sende oss en post@tvilling.no.