En ekstraordinær bevilling kreves

En ekstraordinær bevilling kreves

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 26.01.22. Oppdatert 27.01.22.

I flere år har TFF forsøkt å forklare politikere at det kreves økonomiske midler for å opprettholde det tilbudet vi har, senest i november 2021 deltok TFF på åpen høring for familie- og kulturkomiteen på stortinget (Løvebrøl fra tvillingforeldre)

Det er derfor nedslående å se at regjerningen nå foreslår å bevilige78 millioner kroner til tiltak rettet mot barn, unge og sårbare grupper som følge av pandemien og konsekvensene av smitteverntiltak, men ikke kan avse mer enn et par hundre tusen i året til drift av et tilbud som er unikt for en sårbar gruppe, og  som dekker  hele landet. 

TFF har nå skrevet brev til barne- og familieministeren for å be om et møte.

Hva trenger vi?

Vi ønsker å sikre at helseopplysninger om flerlinger er tilgjengelige for alle flerlingforeldre, uavhengig av familiens økonomi. Flerlingforeldre som ber om ekstra støtte, må sikres faglige forsvarlige råd. Slik det er nå må de begrensede ressursene TFF har brukes på våre medlemmer, selv om vi gjerne skulle ha hjulpet flere.

TFF trenger økonomiske midler og økonomisk forutsigbarhet til å sikre et minimum av forsvarlig drift, dette innebærer mulighet til å ha minst 2 fulle årsverk som kan ivareta både det faglige og det administrative arbeidet samt ha noen ressurser til rådighet for å gjøre kunnskap om flerlinger tilgjengelig for alle som trenger det. Pr. i dag er det kun midler til en 80 % stilling, denne stillingen skal dekke all drift av TFF og alle våre tilbud!


Vi har forsøkt å søke prosjektstøtte. I 2021 fikk vi avslag på vår søknad til Bufdir om prosjekt støtte til tiltak mot vold og overgrep. Likevel har vi sendt ny søknad for 2022. Sammen med helseappen «Helseoversikt» har vi søkt Stiftelsen Dam om støtte til å gjøre helseinformasjon for tvilling gravide digitalt tilgjengelige for alle, så langt har vi fått to avslag, selv med risiko for et nytt avslag, vil vi søke igjen. 


Den årlige driftstøtten fra Bufdir, som vi er helt avhengig av, er ennå ikke lyst ut for 2022, det betyr at TFF i praksis ikke engang er sikret midler til dagens minimale drift ut året.


Om TFF ikke klarer å skrape sammen nok midler til lønn for en 80 % stilling og nødvendig drift, vil vår samfunnsoppgave måtte bli basert på frivillig arbeid, det er ikke bærekraftig. 

Hvem skal da sikre faglig oppdatert kunnskap?
Hvem skal gravide som får beskjed om at de venter tvillinger kontakte for å forberede seg på tvillingfødsel?
Hvor skal foreldre få opplæring og bistand til alt fra dobbeltamming, søvnregulering av to til samspill mellom tvillinger og mellom tvillinger og søsken?

Det er enkle, lavterskel tilbud vi ønsker å gjøre tilgjengelig, men vi må sikre kvalitet, og det får vi ikke til uten nok ressurser.

 

Et supplemet

Behovet for hjelp som tvilling/flerlingforeldre trenger kan ikke dekkes kun av TFF, også det offentlige må komme med et tilbud. Det burde ikke være utenkelig med tanke på alle andre tilbud om hjelp gjennom det offentlige som vi har i Norge. Hvorfor er familier som er i en sårbar periode unntatt fra offentlig hjelp? 

Noen få er heldige, de bor i kommuner med gode tilbud, slik som Bærum kommune som har akutthjelp for barnefamilier, men det er store forskjeller rundt om i kommunene. 

Litt bistand i en sårbar og utfordrende småbarns periode kunne reddet mange tvillingforeldre fra å slite seg helt ut, og i noen tilfeller bli fullstendig utbrent og til og med få forsinket fødselsdepresjon, som ikke blir fanget opp.


Vi mener ikke at det skal finnes et tilbud utelukkende til tvillingfamilier, men et tilbud slik som akutt hjelp for barnefamilier , som også inkluderer tvillingfamilier, burde finnes i alle kommuner i Norge!