De viktigste nyhetene fra statsbudsjettet 2024

De viktigste nyhetene fra statsbudsjettet 2024

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 06.10.23. Oppdatert 20.02.24.

 

Allerede før statsbudsjettet ble lagt frem fredag 6. oktober, kom nyheten om at det er satt av midler til utvikling og utprøving av digitalt helsekort for gravide. Dette er virkelig på tide, og Tvillingforeningen håper det i utviklingen av digitalt helsekort for gravide blir tatt høyde for flerlingsvangerskap, slik at også tvilling- og flerlinggravide får full utnyttelse av et digitalt helsekort.

Poster i statsbudsjettet som Tvillingforeningen mener vil bidra positivt for våre medlemmer er:

  • Redusert maks pris på barnehage, og videreføring av gratis barnehage fra og med tredje barn. Mer informasjon om denne saken HER.
    (se også Asker og Bærum Budstikke for en tvillingmors reaksjon på nyheten)
  • Forlenget stønadsperiode for foreldrepenger ved 80 % dekning, slik at den samlende utbetalingen tilsvarer utbetalingen ved 100 % dekning. Mer informasjon om denne saken HER.
  • Økning av utstyrsstipend til elever i den videregående skole. Mer informasjon finnes HER.
  • Videreføring av strømstandsordningen for husholdninger. Mer informasjon om denne saken HER.

 

Senere på formiddagen den 6. oktober fikk daglig leder i Tvillingforeningen, Trude I. Karlsen Molvik møte stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (Ap) for å snakke om statsbudsjettet.

Daglig leder i Tvillingforeningen, Trude I. Karlsen Molvik og stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen (AP)

Tvillingforeningen er svært glade for redusering av makspris på barnehage, dette vil tvillingforeldre med barnehagebarn virkelig ha glede av!

Det er også gode nyheter at regjeringen vil likestille foreldrepengeordningen for dem som velger 80 % uttak, med dem som velger 100 % uttak. En slik utvidelse vil blant annet gi alle foreldre bedre muligheter til å være hjemme med barna lenger. Ferske tvilling- og flerlingforeldre får allerede ekstra flerbarnsuker lagt til foreldrepermisjonen, slik at begge foreldrene kan være hjemme samtidig i en periode.

Tvillingforeningen benytter også muligheten til å minne om at tvillingforeldre opplever at det er mangel på kunnskap om de unike utfordringer de møter når de henvender seg til f.eks. helsestasjon.  Foreningen ser at regjerningen vil at barn og unge prioriteres særskilt, blant annet gjennom økt tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tvillingforeningen håper noe av dette tilskuddet benyttes til å øke kompetansen på tvillinger og flerlinger.

Stortingsrepresentanten kunne også gi Tvillingforeningen flere gode nyheter, potten foreningen søker midler fra, er foreslått økt med 4 millioner i 2024. Tvillingforeningen kan  dermed søke økt driftstilskudd, og kanskje få tildelt mer. Om foreningen får tildelt mer midler i drifttilskudd kan Tvillingforeningen bla. styrke sin utadrettede virksomhet ved å invitere dem som jobber på helsestasjoner, på skoler og i barnehager til kurs for å øke deres kunnskap om flerlinger.

Før møtet avsluttes overleverer Tvillingforeningen innspill til øvrige saker som er aktuelle for tvilling- og flerlingforeldre, slik som antall omsorgsdager (sykt barn dager) for tvillingforeldre og styrking av nyfødtintensiv avdelingene på landets sykehus, slik at det blir plass til at begge foreldre kan være sammen med sine premature/syke tvillinger og flerlinger. Stortingsrepresentanten lover å se mer på disse sakene.

 

All informasjon om statsbudsjettet finnes på regjerningens nettside.