Bli kjent med foreningen sitt nye styre

Bli kjent med foreningen sitt nye styre

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 12.03.24.


Thomas Walter van Deurs, styreleder

Valgt inn i styret på årsmøte 2024. 

Thomas jobber til daglig som avdelingsleder i NRK. Han har toeggede tvillingjenter på 8 år (født 2016) og en jente på 10 år (født 2013).


Dette sier Thomas om sitt engasjement for Tvillingforeningen:
Vi har vært medlem i Tvillingforeningen siden 2013, og har deltatt på kurs, møter og turer i foreningens regi. Det har vært viktig for oss å ha et sted vi kunne innhente kunnskap og oppleve samhold. I tillegg er foreningen sitt arbeid opp mot foreldres rettigheter vært viktig for oss. Min motivasjon er å sikre riktige rammebetingelser så dette viktige arbeidet kan fortsette.

 


Lene L. Løver, styremedlem

Valgt inn i styret på årsmøte 2022. Gjenvalgt til styret på årsmøte 2024.

Lene jobber til daglig som salgs- og markedssjef i Fontini Forlag, som utgir primært barnebøker. Hun har eneggede tvillinggutter på 11 år (født 2013) og en jente på 7 år (født 2017).

Dette sier Lene L. om sitt engasjement for Tvillingforeningen:
Helt siden jeg fant ut at jeg var gravid med tvillinger har jeg stolt på informasjon jeg har fått av TFF. Etter å ha deltatt på et par kurs (og ikke minst flere mammahelger!) har jeg virkelig fått stor respekt for den jobben foreningen gjør. Tenk så heldige dere som får tvillinger nå er som får nyte godt av lengre permisjon – takket være TFF! Derfor ønsker jeg å være med og bidra til at en viktig forening kan fortsette sitt arbeid også i fremtiden.

 


Merete Solli, styremedlem

Valgt inn i styret på årsmøtet 2023

Merete jobber til daglig i Coop IT. Hun har toeggede tvillingjenter på 2,5 år (født 2020).

Dette sier Merete om sitt engasjement for Tvillingforeldreforeningen:
Tvillingforeningen , og podcasten Tvillingrådet, har vært med meg fra jeg var på første ultralyd og fikk vite at jeg ventet tvillinger og begynte å søke informasjon om hva som ventet meg. Jeg syns jeg har fått så mye god informasjon, støtte og veiledning fra podcaster, kurs og dialog med andre medlemmer og ønsker å engasjere meg for at dette tilbudet fremdeles skal eksistere og forhåpentligvis også bli enda bedre og nå ut til enda flere. Kine Osan, styremedlem

Valgt inn i styret på årsmøtet 2023.

Kine jobber som daglig leder i Trafikkforum. Hun har eneggede tvillinggutter på 7 år (født i 2017). 

Dette sier Kine om sitt engasjement for Tvillingforeningen: 

Jeg er opptatt av tvillingforeldrenes rettigheter og utfordringer knyttet til å være tvillingforeldre. Jeg vil engasjere meg i å bedre rettighetene og arbeide for å skape en positivt arena for tvillingforeldre i Tvillingforeningen. 

Karsten Ølstad, styremedlem

Valgt inn i styret på årsmøte 2024

Karsten jobber til daglig som fagansvarlig i Norges Fleridrettsforbund. Han har eneggede tvillingjenter på 8 mnd (født 2023).  

Dette sier Karsten om sitt engasjement for Tvillingforeningen:
En interesseorganisasjon som Tvillingforeningen er viktig for alle oss med tvillinger/flerlinger. Vi meldte oss inn i foreningen med engang vi fikk beskjed om at vi skulle få tvillinger og har hatt nytte av organisasjonen på flere områder. Jeg ønsker å bidra med min erfaring fra organisasjonslivet og bidra til at foreningen blir enda mer synlig. 


Jannicke H. Klavenæs, varamedlem

Valgt inn som varamedlem på årsmøte 2024

Jannicke studerer til barnehagelærer og er ferdig utdannet sommeren 2024. Har eneggede tvillinggutter på 7 år født i 2017 og en jente født i 2015

Dette sier Jannicke om sitt engasjement for Tvillingforeningen:
Jeg ønsker å styrke kunnskapen rundt tvillinger, både i skole og barnehage. Få flere lærere og barnehageansatte til å delta på kurs, for å lære hvordan man kan tilrettelegge for tvillingers lærings- og utviklingsmiljø i skole og barnehage. Ønsker også å styrke samholdet for og rundt tvillingforeldre, og oppfordre til flere treff, både med og uten barn.
Jeg ønsker å fremme tvillingforenings arbeid, slik at flere ser grunner til å være medlemmer, synliggjøre foreningens arbeid og hva foreningen kan bidra med/har gjort for medlemmer til nåThea Wiborg-Thune, varamedlem

Valgt inn som varamedlem på årsmøte 2024

Thea jobber til daglig som helsefagarbeider på dagsenter. Hun har en gutt på snart 3 år (født 2021) og toeggede tvillinger jente og gutt på 8 måneder ( født 2023).

Dette sier Thea om sitt engasjement for Tvillingforeningen:
Med mitt engasjement ønsker jeg å bidra til et godt tilbud for tvilling- og flerling familier.