Antall flerlingfødsler i 2022

Antall flerlingfødsler i 2022

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 13.03.23. Oppdatert 20.02.24.

Tvilling og trillingfødsler i Norge

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall tvillingfødsler har gått ned fra 2019, mens antallet trillingfødsler (eller flere barn) holder seg lavt, men varierer mellom en håndfull og tosifret antall.

Vi ser at selv om antall tvillingfødsler i 2022 gikk ned, sammenlignet med 2021, doblet antallet trilling fødsler seg, sammenlignet med 2021.