Økning i barnetrygd

Økning i barnetrygd

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 17.06.24.

 

Fristen for å komme i mål  med revidert nasjonalbudsjett var 14. juni, men forhandlingene gikk på overtid.  Regjeringspartiene, Ap og Sp, måtte komme til enighet med SV om det reviderte nasjonalbudsjettet. Under forhandlingene i fjor fikk SV gjennomslag for økning av barnetrygden til barn under 6 år, nå har SV krevd en ytterligere økning av barnetrygden på to milliarder kroner i året til de større barna over seks år, dette for å tette gapet i barnetrygden.

Fra januar 2024 ble barnetrygden økt med 200 kroner i måneden for barn over seks år. Barnetrygden ble dermed 1766 kr for barn under 6 år, og 1510 kr for barn over 6 år.

Mange foreldre har stilt spørsmål ved hvorfor barnetrygden er lavere for barn over 6 år, da det på ingen måte er mindre kostbart å ha barn over 6 år. Særlig våre medlemmer kan bekrefte at kostnadene ikke faller bare fordi barna fyller 6 år.

Under dagens pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett kom resultatet av forhandlingene. Stortingsrepresentant, Ragnhild Male Hartviksen, kan bekrefte ovenfor oss at barnetrygden nå blir den samme for alle barn.

 


Foto: Tvillingforeningens generalsekretær, Trude I. Karlsen Molvik
og stortingsrepresentant Ragnhild Male Hartviksen

Det reviderte nasjonalbudsjettet innebærer en økning i barnetrygd for barn over 6 år, mens de med barn under 6 år ikke trenger å bekymre seg for at barnetrygden går ned når barna fyller 6 år.

Andre gode nyheter er at det skal bli halv pris på tog for barn.