Nyheter

Nyheter

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 07.02.22. Oppdatert 24.11.22.

Kan trening gjøre morsmelk bedre?
Vi har nå mye kunnskap om hvordan trening påvirker de fleste organer og vev i kroppen, men vet veldig lite om effekt av trening på morsmelkssammensetning. Forsker Trine Moholdt ved NTNU er tildelt ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Hun skal forske på hvordan trening påvirker morsmelk.

 

Klokken 10.00 den 6. oktober 2022 ble statsbudsjettet for 2023 lagt frem, der kommer det bla. frem at regjerningen vil styrke innsatsen til utsatte barn og ungeDet kommer også frem at regjerningen prioriterer psykisk helse.

 

Forskere har undersøkt konsekvensene av resultatstyring og fritt skolevalg i grunnskolen

God utforming av uteområdene kan motvirke inaktivitet og stillesitting

Dårlige uteområder er et folkehelseproblem

 

Skal gi barn og unge bedre hjelp

Fra 1. august 2022 fikk kommunene en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbudet til barn og unge.

 

Fysisk aktivitet påvirker gutter og jenter ulikt

Å være fysisk aktiv har store helsegevinster. Men aktiviteten påvirker gutter og jenter ulikt. Ny forskning har undersøkt sammenhengen mellom kroppsfett og fysisk aktivitet hos barn.

 

Pasienter liker offentlig helsetilbud best

Helsevesenet har i mange land tradisjonelt vært offentlig styrt og finansiert. Men de siste tiårene har flere land hatt store helsereformer, inspirert av mer markedstenkning.

 

Regjeringa set ned ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Ei ny ekspertgruppe skal sjå på kva som fungerer for å gi barn som veks opp i fattigdom betre levekår og kva som førebyggjer at fattigdom går i arv

 

Ny forskning på tvillingfødsler: Stikk i strid med tidligere funn

Lenge har man trodd at tvillingmødre er mer fruktbare enn andre. Dette er mest sannsynlig helt feil.

 

Eneggede trillinger, så sjeldene at SSB mangler statistikk

Å se forskjell på eneggede tvillinger kan være vanskelig nok. Martine og Fredrik fikk eneggede trillinger.


Gutters spillvaner kan si noe om hvor aktive de blir

Gutter som øker spillingen, går også ned i fysisk aktivitet. Gamere utvikler dessuten lavere tro på egne fysiske ferdigheter.

 

Null skjermtid for de minste: - Lettere sagt en gjort

Dropp all skjermtid til de minste barna, råder Helsedirektoratet. -Umulig sier firebarnsmor Eva Lill Økland.

 

Flere på jobb i  barnehager i levekårsutsatte områder

Regjeringen vil endre barnehageregelverket slik at kommunene kan bruke mer penger på barnehager i levekårsutsatte områder.

 

Slik kan ungdomsskoleelever oppleve skolen mindre stressende

Ungdomsskoleelever melder om stress og mangel på motivasjon. Men estetiske uttryksformer i teoretiske fag kan redusere elevenes frykt for å gjøre feil. Likvel utdannes få lærere i estetiske fag.

 

Hvor oppmerksomme er barn i trafikken?

Svaret er «ikke så veldig», skal vi tro resultatene etter at 59 barn syklet i forskningens tjeneste.

 

Foreslår å holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk stønad

Det har over tid vært en samfunnsutvikling hvor mange familier med lave inntekter har opplevd å bli hengende etter. Barnetrygden er en universell ordning som alle mottar uavhengig av inntekt, og kan være et viktig virkemiddel for å bedre familienes økonomi.

 

Regjerningen vil styrke helsetilbudet til barn, unge og deres familier.

Grunnlaget for god helse legges tidlig. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten bidrar til trygghet og trivsel og forebygger fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt

 

Finner depresjonstegn hos unge via nettet

Symptomer på depresjon kan avsløres gjennom å analysere ordvalg, setninger og sammenhengen mellom disse viser forskning.

 

Slik får barna i seg mindre mikroplast.

Forskere har råd til foreldre som vil prøve å redusere mengden mikroplast barna får i seg.

 

12 timers gratis SFO for 1. trinn blir innført

Med gratis kjernetid i SFO utvides fellesskolen for første gang på mange år.

 

Overgang fra barnehage til skole

1. klasse er en helt annen opplevelse for barna enn livet i barnehagen. Forskning viser at overgangen blir for brå for mange av barna. 

 

Hvordan snakke med barn om krigen i Ukrainia

Organisasjonen Voksne for barn har samlet råd om hvordan du kan snakke med barna om skremmende situasjoner.

 

Vant i lagmannsretten, etter dramtisk tvillingfødsel

23 år gammel fødte Ann-Siril Nordstrand den første tvillingen, prematurt, alene på doen på sykehuset.  Med katastrofe keisersnitt kom tvilling 2 til verden kort tid etterpå.

Etter en samlet vurdering har lagmannsretten konkludert, i likehet med tingretten, med at det utgjorde en svikt ved helsehjelpen da jordmor forlot Ann-Siril uten tilsyn fra helsepersonel.

 

Ny strategi for barnehagene frem mot 2030

Regjeringen har startet arbeidet med en ny strategi for bedre barnehager. Den nye strategien vil være klar til høsten. Det er opprettet et Nasjonalt forum for barnehagekvalitet. Fremover skal forumet diskutere hvordan man kan utvikle kvaliteten i barnehagesektoren fram mot 2039. Tre temaer til være de sentrale i den nye barnehagestrategien:

1. Inkludering og deltagelse

2. Kompetanse og bemanning

3. Styring og finansiering

 

Slik påvirkes barn av koronavirus, RS-virus og rhinovirus

RS-virus fører oftere til sykehusinnleggelser hos barn, enn kun koronaviruset. Får barnet ditt både rhinovirus og korona, ser det ut til at klart færre får et alvorlig forløp enn barn som bare har korona, viser ny forskning.

 

Ekstrem svangerskapskvalme

Åtte av ti gravide er plage av kvalme, men mange av kvinnene blir ikke tatt på alvor. Nå skal et nytt verktøy hjelpe dem.