Trillinger og firlinger - den første tiden

Venter dere trillinger eller firlinger? Eller har dere allerede fått? Da er dere del av en liten og eksklusiv gruppe familier i Norge. Vi er ikke mange, og de fleste andre klarer ikke å forestille seg hvordan det er å være gravid med, og ta seg av, tre eller flere babyer på én gang. Her får du nyttig informasjon om svangerskapet, fødsel og de første årene. TFF har også en egen trillingkontakt dere kan snakke med.

Trillinger Foto: Unni Tveit

Frem til 1984 ble det født i gjennomsnitt 5 trillingsett i året i Norge og knapt noen firlinger. Som følge av IVF-behandling og hormonbehandling begynte antallet å stige og nådde sin topp i årene 1991 til 1994 med rundt 30 trillingfødsler og 1 til 2 firlingfødsler i året. Nå har antallet sunket igjen fordi man ved IVF-behandling bare setter inn 1 egg. I 2012 ble det født 18 trillingsett i Norge og i 2014 ble det født 14. Vi antar at rundt 20-25% blir spontant gravide med trillinger, mens resten er "hjulpet".

Uansett hvordan det har gått til, sitter dere kanskje der og har oppdaget at det er tre barn på vei. For de fleste er det et sjokk og en helt uvirkelig beskjed å få. Noen reagerer med frykt for hvordan dette skal gå, andre med glede over å endelig ha lykkes - og det til de grader! Da er det godt å vite at dere ikke er alene! I Tvillingforeldreforeningen har rundt 40 av cirka 2400 familier trillinger eller firlinger. Alle sitter med erfaringer og kompetanse på det å bli foreldre til så mange på en gang, og vår kunnskap vil vi dele med deg!

TFF har en egen trillingkontakt som både har erfaring selv, og som har snakket med mange andre trillingforeldre. Her kan det være noe å hente!

 

Skaff hjelp!

I TFF mener vi at alle tvillingforeldre skal få en vurdering fra sin hjemkommune på om de trenger hjelp i hjemmet i startfasen. Vi mener også at alle trilling- og firlingfamilier trenger slik hjelp i mer eller mindre grad HELE DET FØRSTE ÅRET avhengig av barnas tilstand! Ta kontakt med kommunen mens du er gravid og gi dem et varsel om at nå kommer det trillinger. Søk kommunen om hjelp, og ikke gi dere om de gir avvisende svar. Våre familier skal komme inn under Lov om Sosiale tjenester. 

Hvis kommunen ikke vil gi dere hjelp når dere kommer hjem, er det verdt å minne dem om at det i deres tilfelle ikke er snakk om å ha tre (fire) barn, men å ha tre (fire) premature barn som krever langt mer med hensyn til mating, stell og stimulans for å utvikle seg normalt. Mor har ofte også ligget lenge til sengs og er ikke like fysisk sprek som andre mødre.

Sykehussosionomer og andre fagpersoner på sykehuset kan hjelpe dere med søknaden. Det kan også være hjelp å få på helsestasjonen og av fastlegen.

De trillingforeldre som har orket å anke et avslag til høyeste hold (fylkesmannen), har fått medhold.

Les også: Trillingsvangerskapet

Les også: Prematuritet

 

Amming

De aller fleste kvinner i dag er innstilt på å amme barna sine, men mange tviler på at trillingmammaer får til å amme. Selvsagt får vi verst mulig start i den forstand at vi får tre premature barn som ikke er særlig flinke til å suge selv. Sykehusene er heldigvis flinke til å hjelpe til og gi råd til oss. Du må innstille deg på at dette kan være tidkrevende. Ofte må du både pumpe og iherdig prøve å overbevise de små om at pupp er best.

Legg vekk teorien om selvregulering - få trillingmammaer overlever det. På en nyfødtavdeling får barna inn en rytme med mat til faste tider. Prøv å holde på denne rytmen når dere kommer hjem med barna. Når første barn våkner om natta, så fortsett med de andre selv om det medfører at dere må vekke dem - da unngår dere at de vekker dere en halvtime senere.

De færreste trillingmødre har stor nok produksjon til alle tre og må spe på med morsmelkstillegg. Uansett om du har mye eller lite, så setter barna dine pris på å få det du har.

Når alt dette er sagt om amming, så er kanskje det viktigste rådet at du ikke skal amme for enhver pris. En utslitt og ulykkelig mamma som ikke får ammingen til er ingen god mamma! Det krever også mye energi å produsere melk til ett barn - og langt mer å produsere melk til flere. Mange trillingmødre opplever at hverdagen blir lettere etter at de stopper å amme.

Les mer om amming av tvillinger

 

Søvn

Både foreldre og barn trenger søvn! Og jo flere spedbarn dere har fått i huset, jo mer søvn trenger dere. Det er derfor svært viktig å få etablert et riktig søvnmønster fra starten av. Igjen er det lurt å bygge på det grunnlaget som er lagt på sykehuset hvis barna har vært der en stund. Du kan få flere råd om gode søvnrutiner her.

 

Oppmerksomhet

Som nybakte trillingforeldre må dere finne dere i at dere er midtpunkt i nesten enhver offentlig sammenheng. Dette kan være både hyggelig og slitsomt, og dere må være innstilt på å bruke mye tid på å vise frem barna og svare på spørsmål. Og de samme spørsmålene går igjen. Dersom dere føler at det blir for mye, kan dere dele dere og ta med dere noen barn hver når dere for eksempel skal i butikken. Et annet alternativ er å skaffe barnevakt til å passe på barna hjemme mens dere handler.

 

Søsken

Å være søsken til trillinger er en utfordring! Det er også en utfordring for dere som foreldre. Særlig i den første tiden føler eldre søsken seg svært til overs og glemt. Mor og far står på hodet i flasker og bleier, og alle som kommer på besøk, overøser trillingene med presanger og oppmerksomhet, mens de knapt sier hei til søsknene. Selvsagt er det ikke alltid slik, men det kan være lurt å tipse dem som melder sin ankomst, om at også storesøster eller storebror kan få en liten oppmerksomhet. Dere kan også ha små oppmerksomheter på lager selv og lure det inn blant "trillinggavene".

Det kan være en idé å be de besøkende først henvende seg til de eldre søsknene og deretter hilse på de nye barna. Dra søsknene aktivt med i samtalen, på deres premisser og med det de er interessert i – og det er sjelden fødselsopplevelser eller antall bleieskift. Ellers kan eldre søsken få oppgaver knyttet til stell av barna. Det er med på å gi dem en følelse av at dette er et felles prosjekt.

Vær også klar over at hvis de eldre søsknene går på skole, blir det mye oppmerksomhet både fra lærere og medelever. Snakk gjerne med kontaktlærerne deres om dette før barna blir født slik at de kan hjelpe til med å roe oppmerksomheten noe ned. Litt er stas – mye er mas.

Hvordan kan familie og venner hjelpe?

Venner skal få være venner, og familie skal få være familie, men tilbud om hjelp får du sikkert fra alle. TA IMOT alt du blir tilbudt av slikt! Det er mange måter å hjelpe på for dem som står rundt en nybakt trillingfamilie:

  • Hjelp til å ordne praktiske ting som for eksempel handling, bilvask eller plenklipping.
  • Trille-/passehjelp så mor eller far eller begge får slappet av noen timer eller vært alene med søsken.
  • Trille-/passehjelp av ett eller to av barna så mor og/eller far kan være alene med én eller to.
  • Venner kan ta med eller lage middagen for dere – de får hilst på de nye barna, og dere får en kjærkommen sosial kveld med venner. 
  • Praktisk hjelp i huset som for eksempel klesvask eller hjelp til mating og bleieskift.

 

 

Og til slutt et tips til familie og venner: nybakte trillingforeldre har ikke kaffekoking og kakebaking øverst på prioriteringslisten. Ta derfor med dette når dere kommer på besøk!

Les også: Den første tiden med tvillinger

 

Sponsing av trillinger og flere

En rekke produsenter av barneutstyr rabatter til TFFs medlemmer.

Mange trillingfamilier skaffer seg dessuten egne sponsorer og rabattavtaler. Et godt tips er å ta kontakt og spørre om de vil sponse dere litt - enten det gjelder tåteflaskene til en bestemt produsent eller butikker i nærmiljøet.

 

Ett år og oppover

Etter at det første året er tilbakelagt, har de fleste trilling- og firlingfamilier kommet i en slags gjenge. Det er fortsatt slitsomt og hektisk, og det krever fortsatt mer enn det å få ett og ett barn. Men på mange områder vil dere kunne støtte dere på rådene vi har samlet for tvillinger.

Les mer om tvillingers utvikling fra ett år og til de har begynt på skolen.

Men noe er det likevel verdt å tenke på: to er et par, tre eller flere er en "gjeng". Og gjengen er det ikke alltid like lett å takle, verken for foreldre eller andre.