Organisering av skolehverdagen

Fra Tvillingnytt 4-17

Privat

Av Anette Haugen

Første skoledag er en spennende dag for alle barn og foreldre. Hvordan er klassen barnet kommer i? Hvordan er læreren? Hvordan vil barnet takle overgangen? Det er mye å tenke på, men for tvillingforeldre er det dessuten et ekstra moment: Samme eller ulike klasser?

 

På samme måte som når barna skal begynne i barnehagen, betyr også skolestart en helt ny hverdag for de aller fleste. Barna skal nå bli mer selvstendige, kanskje gå til skolen selv, kanskje være på SFO/AKS etter skoletid – og det blir mindre direkte dialog med lærerne enn det var med barnehagepersonalet. I tillegg må tvillingforeldre en stund før skolestart ta et valg. Skal barna begynne i samme klasse eller vil de kanskje ha best av å gå i hver sin?

Vi har i Tvillingnytt skrevet mye om dette tidligere, sist i no 1/2017. (Du finner bladet med artikkelen på medlemsnettet på tvilling.no.) Det finnes en rekke råd, men ingen fasit for hva som er det riktige. Det kommer an både på barna og miljøet, dessuten kan situasjonen endre seg underveis – og kanskje har man heller ikke noe valg om det er en liten skole.

Denne gang har vi valgt å spørre noen foreldre – de fleste med relativt nye skolebarn – om hvordan de har løst situasjonen, hvor mye de undersøkte på forhånd og hvordan de synes det har gått så langt. Vi har også fått svar fra en familie der barna nettopp har gått over på ungdomstrinnet. Samtidig har vi også spurt litt om fritidsaktiviteter. 

 

Mange tanker

Nina Langli og Carl Hampus Søderstrøm bor på Maura i Akershus fylke og har tre barn, deriblant Hanna og Mia (6), som er eneggede tvillinger. Jentene begynte denne høsten i hver sin klasse på Maura skole. Moren forteller:

– Vi søkte råd både hos barnehage og skole før vi tok beslutningen om at de skulle begynne i hver sin klasse. Det var mye tanker frem og tilbake før avgjørelsen ble tatt, spesielt hos mor. Blant tankene som "surret" var:

• Tenk om én av dem får problemer med å få venner/komme inn i lek?

• Tenk om én av dem blir mobbet?

• Tenk om én av dem ikke finner seg til rette?

• Tenk om én av dem kommer i en "bra" klasse og den andre i en "dårlig" klasse?

• Hva med bursdager? Tenk om den ene får mange invitasjoner og den andre ingen?

Nina Langli tror nok at alle foreldre har en del slike tanker før skolestart, men det å måtte velge å "ta fra" dem den tryggheten og støtten ved å være to, syntes hun var vanskelig.

 

Første skoledag: Hanna og Mia begynte på skolen i høst. De går i hver sin klasse og trives godt med det. (Foto: privat)
 
Fikk råd om å dele

Årsaken til at foreldrene endte på dette valget, var at både barnehagen og skolen rådet dem til å "dele" jentene. Bakgrunnen var at det viste seg det siste året i barnehagen, da søstrene gikk i førskolegruppene, at de "skinte" hver for seg. De fikk begge en helt annen mestringsfølelse når de klarte ting på egen hånd uten søsteren som fullførte setninger og blandet seg i oppgaver. Det viste seg også at de ble mer utadvendte og selvsikre hver for seg.

– På bakgrunn av dette valgte vi at de skulle gå i hver sine klasser, og det angrer vi ikke på nå. Skolehverdagen fungerer veldig fint og begge gleder seg til skolen og det å ha sin egen klasse, sier tvillingmoren og legger til:

– Hos oss jobber far kveld hele uken og mor jobber dag hele uken. Dermed blir det til at far leverer jentene på skolen og lillebror i barnehagen hver dag og mor henter hver dag.

 

Fritidsaktiviteter

På grunn av arbeidssituasjonen er det dermed mor som tar seg av fritidsaktivitetene, siden far er borte hver kveld. Jentene går på fotball og svømming. Det er en avgjørelse de har tatt sammen. Jentene har vært innom flere forskjellige aktiviteter de siste årene. Både dansing, turn, ridning, svømming og fotball.

– Vi synes det er greit å prøve forskjellige ting før jentene finner "sin greie". Per dags dato er det vanskelig å få til forskjellige aktiviteter for dem siden hverdagslogistikken er slik den er, med bare én forelder og lillebror "på slep", forteller trebarnsmoren.

Hun synes ellers ikke at hverdagene har blitt mer hektiske etter at døtrene begynte på skolen, men tror kanskje jentene selv kjenner mer på at det er et tidspress nå. Det er ikke bare å dukke opp på skolen når det passer, slik som i barnehagen. De har egen vekkerklokke, står opp, pusser tenner og tar på seg klærne som de har lagt frem kvelden før. Det fungerer fint.

 

-------------- 

Ulike klasser

Sigrid-Helen og Per Ivar bor i Oslo og er foreldre til tvillingene Lilly og William (6,5). Også de begynte i hver sin klasse ved skolestart. Foreldrene forteller hvorfor de gjorde dette valget:

– Det var viktig for oss at de begynte i ulike klasser for å bli mindre avhengige av hverandre og for å få muligheten til å oppleve ting på egenhånd og "eie egne opplevelser". Den siste tiden i barnehagen, der de gikk i samme gruppe, ble det ofte til at den ene korrigerte den andre når de skulle fortelle hva de hadde gjort. "Nei, det var ikke sånn det var!", hørte vi oftere og oftere. Vi vil at de skal få utvikle seg selvstendig uten å bli sammenlignet hele tiden. Selv om de er gutt/jente-tvillinger blir de ofte sammenlignet.

Skolestartere: William og Lilly på første skoledag. (Foto: privat)

 

Foreldrene tenkte en del over klassevalget på forhånd, men bestemte seg ganske tidlig for at barna skulle begynne i forskjellige klasser. De søkte ikke råd av andre, men ble fortalt av en barnepsykolog (for noen år siden) at det var godt for gutt/jente-tvillinger å gå i ulike klasser for å forhindre konstant sammenligning. 

 

Fungerer greit

Familien synes det fungerer greit å ha barna i hver sin klasse, selv om de savner hverandre innimellom. Det er verst ved avlevering om morgenen, da er ofte den ene litt lei seg. Men det går fort over, i følge læreren. De vurderer ingen endringer i klassen, men de fikk barna inn i samme gruppe på AKS etter skolen. Det føles tryggere for dem siden det er en del litt eldre barn på AKS. De er ikke så vant til barn i sju-tiårsalderen, og synes nok de er litt "tøffe".

Skolehverdagen føler de ellers er nokså lik barnehagehverdagen, i hvert fall foreløpig. Det er levering og henting til omtrent samme tider. Lekselesing før eller etter middag, og så litt lek ute eller inne før kveldsstell. 

 

Fritidssysler

Når det gjelder fritidsysler har barna ulike interesser. Moren forteller:

– Lilly vil veldig gjerne begynne på dans, så det skal hun få prøve seg på. William er fotballgutt og gleder seg til å spille på et lag. Dette har de valgt selv – og de får ikke lov til å velge mer enn én fritidsaktivitet. De blir fort slitne på ettermiddag og kveld. Blir det for mye aktivitet etter skolen opplever vi overtrøtte og keie barn om kvelden. Vi voksne orker heller ikke mer enn én aktivitet per barn. Hverdagen er hektisk nok fra før om vi ikke skal kjøre/gå og hente hver eneste ettermiddag.

Foreldrene synes ellers ikke at dagene er blitt mer hektiske etter skolestart, snarere tvert i mot. Skolen ligger to minutter fra huset deres, så levering og henting går raskere nå enn før. Barna blir også hentet litt senere enn i barnehagen fordi de er på AKS. Det gir den som henter litt ekstra tid til å gå hjemom og forberede middag eller lignende før henting. Men kanskje endrer ting seg når skoleåret og fritidsaktivitetene kommer skikkelig i gang.

 

-------------- 

Samme klasse

De eneggede jentene til Mette Szabad-Johansen og hennes mann heter Amanda og Alexandra. De er i dag 7,5 år og hadde TTTS da de lå i magen. Foreldrene ble derfor sendt til Hamburg i uke 17 for laserinngrep. Jentene ble født premature i uke 32, med en fødselsvekt på 1790 gram og 869 gram. Moren forteller om skolevalget:

– Amanda og Alexandra begynte og går nå i andre fortsatt i samme klasse. Det er det letteste for oss foreldre og vi tenker at det også er en trygghet for dem, men det blir nok en del ekstra krangling. Kranglingen tror jeg for det meste skjer i friminuttene og i garderoben. Vi (lærer og foreldre) ble derfor enige om at det er greit å dele dem i ulike lekegrupper og at de ikke har garderobeplass ved siden av hverandre. Med denne ordningen fungerer det helt greit.

 Sammen: Amanda og Alexandra går i samme klasse, men er blant annet i ulike lekegrupper. (Foto: privat)
 
Hektisk

Etter at barna begynte på skolen har hverdagen blitt mye mer hektisk både for foreldre og barn, så barna er slitne hele tiden. Tvillingmoren forteller at det er mye støy i klasserommet hele dagen og senere også på SFO. Når jentene blir hentet mellom 15.30 og 16.30, er det rett hjem for å gjøre lekser – og så har de aktiviteter to dager i uken.

Jentene går begge på karate to dager i uka, fra 17 til 18. De synes begge dette er gøy, derfor går de på det samme. Foreldrene merker imidlertid at barna er veldig slitne etter skolen – og de lurer på om dette kan skyldes senvirkninger som følge av prematuriteten.

 

-------------- 

Rådførte seg

Siri Narverud og Vidar Sivertsen, som bor i Drammen, er foreldre til de eneggede guttene Henrik og Filip (13) og storesøster Martine (15). Sønnene har nå begynt på ungdomsskolen. Der går de i hver sin klasse, men de begynte i samme klasse da de først startet på skolen. Foreldrene rådførte seg den gang med både barnehagen og skolen. De forteller:

– Siden guttene hele tiden vekslet på å lede an, tenkte vi at de kunne begynne i samme klasse. Det gjorde det selvfølgelig også lettere for oss som foreldre, men det var ikke det som avgjorde. Vi rådførte oss både med barnehagen og rektor på skolen før vi tok den endelige avgjørelsen. Andre tvillingforeldres erfaringer spilte også inn.

– Vi hadde også vært på et foredrag i regi av Tvillingklubben i Drammen om "Tvillinger og skolestart". En av foredragsholderne var en tvillingmamma som også jobbet i PPT. En av de tingene hun sa som vi bet oss merke i, var at man ikke skulle skille tvillinger for en hver pris. En av styrkene til tvillinger er jo nettopp at de er to, så hvorfor skal man ta fra dem det når de kanskje trenger det aller mest.

 

Ungdomsskolen: Henrik og Filip startet i samme klasse på barneskolen, men går nå i hver sin. (Foto: privat)
 
De første årene

At guttene gikk i samme klasse fungerte bra de første årene. De hadde et godt samspill og mye støtte i hverandre. Foreldrene hadde hele tiden dialog med lærer og avdelingsleder. Etter hvert som årene gikk, så de at barna kunne trenge en egen arena og litt tid fra hverandre. De valgte da å skille dem fra 5. trinn. Det gikk fint siden de nå var godt kjent med alle på trinnet. 

– Siden guttene har blitt mer og mer knyttet til hverandre med tiden, valgte vi i samråd med skolen at de skulle gå i hver sin klasse på ungdomsskolen. Guttene ville det selv også. Ved å skille dem er det lettere å ha fokus på skolearbeidet og ikke på hverandre hele tiden. Vi ser at dette også er lurt i forhold til at det er enklere for nye medelever å bli kjent med dem hver for seg. Dette fungerer bra så langt, forteller Siri og Vidar.

De forklarer videre at når det gjelder fritidsaktiviteter er det bare fotball som gjelder. Henrik og Filip har spilt på samme lag helt siden første klasse. Det har for det meste fungert fint, men noe konkurranse dem i mellom har det blitt. Nå fra 8.trinn er de på hvert sitt lag, men trener fortsatt sammen. Dette har de også tilpasset seg.

 

Hektisk hverdag

Hverdagen med tre barn å følge opp er selvfølgelig hektisk, så familien får leksehjelp av mormor og morfar én dag i uken. Guttene går dit hver for seg, for å ha best fokus. De bytter på annen hver uke, så de får litt tid fra hverandre.

De bor i nærheten av fotballbanen, så guttene kommer seg stort sett til og fra trening på egen hånd. Men det blir fremdeles en del kjøring til kamper – cirka to i uken – og til speidern med storesøsteren.

– Henrik og Filip har nå endelig blitt store nok til å ha ansvar for turer med familiens hund. De bytter på å gå morgentur og turen når de kommer hjem fra skolen, sier foreldrene.