Oversikt kurstilbudet

TFFs kurstilbud er basert på kursledere med lang erfaring og god kompetanse på tvillinger. Kurslederne er offentlig godkjente fagpersoner med lang faglig erfaring i tillegg til at de selv er tvillingforeldre. Kurset er lagt opp slik at både mor og partner vil ha nytte av innholdet.

Foto: iStock

 Tilbake

Gjelder alle kurs:


Bindende påmelding,  kursavgift gjelder for påbegynte kurs. Pengene refunderes kun mot lege erklæring

For de som bor i de tre nordligste fylkene gis 500 kroner i rabatt. Prisen er pr par

 

Oslo

3 ulike typer kurs:  4 kvelder (3 før og 1 etter fødsel) eller 5 kvelder (3 før og 2 etter fødsel) og heldagskurs.
Eget heldagskurs for de som er alene om omsorgen
Oppmøte i TFFs lokaler

 

4 kvelder ( 3 før og 1 etter fødsel).

Pris: Medlem kr. 1595,- // - ikke medlem kr. 2200,-

Første kurskveld: Her finner du svar på de fleste praktiske spørsmål, fra hva slags vogn man skal velge til hvilke rettigheter man har. Samt en masse praktiske tips for å gjøre livet med tvillinger lettere.Kursleder: Kontaktperson i Tvillingforeldreforeningen.

Andre kurskveld: Her blir det lagt vekt på tanker og forberedelser til fødselen, keisersnitt, smertelindring, trygghet, uforutsette hendelser, hva skjer på prematuravdelingen.Kursleder: jordmor.

Tredje kurskveld: Her får du informasjon om amming, aktiv hvile og tips til hjelpemidler for avlastning, stelleordninger, innarbeidelse av gode søvnrutiner osv.Kursleder: Fysioterapeut

Kurskveld etter fødselen: Kvelden er lagt opp slik at deltakerne kan vise frem barna sine. En eller flere kursledere vi være tilstede.Det vil bli satt av litt tid til diskusjon og foreldrenes egne spørsmål. Her får mor og far anledning til å bearbeide fødselsopplevelsen, utveksle erfaringer så langt under barselperioden, og drøfte de spørsmål som foreldrene måtte være opptatt av.

 

5 kvelder ( 3 før og 2 etter fødsel)

Pris: Medlem kr. 1950,- // - ikke medlem kr. 2300,-

Som over + kurskveld 5 etter fødsel.

Hvordan har de første månedene vært? Rutiner – vi snakker om måltider, mattips, søvn. Utvikling – tenner, språk og utstyr. Ny hverdag – barnehage, tilbake til jobb, pappaperm. Kroppen etter svangerskap. Her får mor og far anledning til å motta råd og informasjon om tvillingene som nå er 6-9 måneder.

 

Dagskurs Oslo

Pris: Medlem kr. 1595,- // - ikke medlem kr. 2500,-

Dagskurset har det komprimert det samme innholdet som de tre første kurskveldene og omfatter også en kurskveld etter fødselen.

 

Bergen/Stavanger

Kurstilbud: 4 kvelder (2 før og 2 etter fødsel)
Oppmøte Bergen: Kvinneklinikken (Haukeland Sykehus) 2. etg
Oppmøte Stavanger: Universitetssykehuset.

 

Pris: Medlem kr. 1595,- // - ikke medlem kr. 2200,-

Første kurskveld: Her finner du svar på de fleste praktiske spørsmål, fra hva slags vogn man skal velge til hvilke rettigheter man har. Samt en masse praktiske tips for å gjøre livet med tvillinger lettere.
Kursleder: Kontaktperson i Tvillingforeldreforeningen.

Andre kurskveld: Her blir det lagt vekt på tanker og forberedelser til fødselen, keisersnitt, smertelindring, trygghet, uforutsette hendelser, hva skjer på prematuravdelingen.
Kursleder: Jordmor.

Kurskveld 1 etter fødselen: Kvelden er lagt opp slik at deltakerne kan vise frem barna sine. En eller flere kursledere vi være tilstede.Det vil bli satt av litt tid til diskusjon og foreldrenes egne spørsmål. Her får mor og far anledning til å bearbeide fødselsopplevelsen, utveksle erfaringer så langt under barselperioden, og drøfte de spørsmål som foreldrene måtte være opptatt av.

Kurskveld 2 etter fødselen: Hvordan har de første månedene vært? Rutiner – vi snakker om måltider, mattips, søvn. Utvikling – tenner, språk og utstyr. Ny hverdag – barnehage, tilbake til jobb, pappaperm. Kroppen etter svangerskap. Her får mor og far anledning til å motta råd og informasjon om tvillingene som nå er 6-9 måneder.