Oversikt kurstilbudet

TFFs kurstilbud er basert på kursledere med lang erfaring og god kompetanse på tvillinger. Kurslederne er offentlig godkjente fagpersoner med lang faglig erfaring i tillegg til at de selv er tvillingforeldre. Kurset er lagt opp slik at både mor og partner vil ha nytte av innholdet.

Foto: iStock

 Tilbake

Gjelder alle kurs:


Bindende påmelding,  kursavgift gjelder for påbegynte kurs. Pengene refunderes kun mot lege erklæring

For de som bor i de tre nordligste fylkene gis 500 kroner i rabatt. Prisen er pr par

 

Oslo/Bergen/Stavanger

Kurstilbud: Dagskurs i helg, evt to kvelder pluss barseltreff.

Pris: Medlem kr. 1795,- // - ikke medlem kr. 2500,-

Første kurskveld/ økt: Her finner du svar på de fleste praktiske spørsmål, fra hva slags vogn man skal velge til hvilke rettigheter man har. Samt en masse praktiske tips for å gjøre livet med tvillinger lettere.Kursleder: Kontaktperson i Tvillingforeldreforeningen.

Andre kurskveld/ økt: Her blir det lagt vekt på tanker og forberedelser til fødselen, keisersnitt, smertelindring, trygghet, uforutsette hendelser, hva skjer på prematuravdelingen.Kursleder: jordmor.

Kurskveld/ Barseltreff etter fødselen: Kvelden er lagt opp slik at deltakerne kan vise frem barna sine. En eller flere kursledere vi være tilstede.Det vil bli satt av litt tid til diskusjon og foreldrenes egne spørsmål. Her får mor og far anledning til å bearbeide fødselsopplevelsen, utveksle erfaringer så langt under barselperioden, og drøfte de spørsmål som foreldrene måtte være opptatt av.

 

Oppmøte Bergen: Kvinneklinikken (Haukeland Sykehus) 2. etg
Oppmøte Stavanger: Universitetssykehuset
Oppmøte Oslo: Vårt kontor på GlasMagasinet