Ekstra uker for tvillingforeldre - Nye regler fra 1 juli 2018

Regjeringens endringer for fødsler og omsorgsovertakelser skjer fra og med 1. juli 2018. Med de nye reglene vil det være én regel som gjelder for tvillingforeldre og én regel som gjelder for foreldre som får tre eller flere barn.

To jenter på gressplen sammen Foto: MarteTorsdatterLeland

Ekstra uker til tvillingforeldre

Regjeringen gir tvillingforeldre 17 uker ekstra stønadsdager ved 100 prosent uttak (85 stønadsdager). Ved 80 prosent uttak gis 21 uker ekstra stønadsdager (105 stønadsdager). Det utbetales foreldrepenger for fem dager per uke. 

Dobbel stønadsperiode til foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel eller som adopterer tre eller flere barn

Regjeringen gir dobbel stønadsperiode med foreldrepenger til foreldre som får tre eller flere barn i samme fødsel, eller som adopterer tre eller flere barn. Stønadsperioden utvides med 46 uker (230) stønadsdager) ved 100 prosent uttak. Ved 80 prosent uttak er det 56 uker ekstra (280 stønadsdager).

Foreldrene kan ta ut de ekstra ukene samtidig. Det betyr at både mor og far kan være hjemme og motta foreldrepenger i 46/56 uker. Foreldrene kan også velge å forlenge stønadsperioden. I et slikt tilfelle vil foreldrene motta foreldrepenger totalt i 95 uker ved 100 prosent dekningsgrad eller 115 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Foreldrene kan selv velge om de ekstra ukene skal fordeles dem imellom eller om kun den ene forelderen skal ta ut disse.