Politisk arbeid

Småbarnstid med tvillinger er jobb nok for to. Bleieskift, mat og kos; det skal våre dobbelt opp av alt. Mens foreldrepermisjonen har blitt forlenget og far har fått øremerkede uker, har det skjedd lite med permisjonen for flerlingforeldre. Folkehelseinstituttet offentliggjorde i januar 2015 forskning som viser at det er 80 % økt risiko for depresjon blant tvillingmødre, og at den mest sannsynlige forklaringen er den økte omsorgsbyrden i seg selv. Ved bedre støtteordninger kan færre mødre bli syke av depresjon. Vi har kommet med innspill til Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets familiemelding, og vært i møter med samtlige partier på Stortinget. Tvillingforeldreforeningen har siden oppstart jobbet for bedre rettigheter for flerlingefamiliene, og våre meninger blir lyttet til.

 Vårt politiske fokus er

* Lengre felles permisjonstid for mor og far etter fødsel

* Foreldrevikar til familier med trillinger, til familier der tvillingene har spesielle behov, og til enslige tvillingforeldre

Les mer om vårt arbeid, og kom gjerne med innspill

Signer oppropet!

Økt permisjon til tvillingforeldre

I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag 22 november ble tvillingforeldrene hørt og permisjonen hjemmesamtidig økt fra 5 til 16 uker (4 mnd) etter fødsel.

Les mer »


Nyfødt

Frivillige organisasjoner får likevel støtte

Les mer »


Langt større risiko for depresjon blant tvillingmødre

En ny, stor norsk studie viser at tvillingmødre har langt større risiko for depresjon etter fødsel – og risikoen øker de fem neste årene. Foreldrepermisjonen bør utvides for tvilling- og trillingforeldre, mener forskerne.

Les mer »


To gråter 9 mnd

- Førstefødte tvilling får 46 uker, den andre får 5 uker

Vi krever lik rett til omsorg for tvillinger og trillinger! Les TFFs brev til departementet 2015.

Les mer »


SV: Fødselspolitikk for flerlingefamilier

SV har nettopp vedtatt nytt arbeidsprogram, og har vedtatt god politikk på fødselspolitikk for flerlingefamilier.

Les mer »


Badebalje

Stortingets behandling av lovforslaget

Her kan du lese loggen fra da Stortinget behandlet forslaget om bedre rettigheter for flerlingforeldre

Les mer »


Sosialistisk venstreparti: Forslag om nye tiltak for å sikre hjelp og støtte til flerlingfamiliene 2016

Stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Heikki Eidsvoll Holmås og Karin Andersen har fremmet forslag til Stortinget om bedre rettigheter for flerlingforeldre. Foslaget kan du lese her

Les mer »


Høyre: Vil gi mer tvilling-tid

Høyre vil gi tvillingforeldre flere uker hjemme. Presseklipp fra Vårt Land 28/12-2016

Les mer »


To trøyer på snor

Flerlingforeldre trenger bedre permisjonsrettigheter. Innspill til familiemelding 2015

36 timer mating per døgn. 30 bleieskift. Og far i full jobb.

Les mer »


Nyfødt

OPPROP: Lik rett til omsorg for flerlinger!

Alle barn har rett til lik omsorg! Som nåværende og fremtidige tvilling/trillingforeldre opplever vi det urettferdig at dette ikke er dagens ordning.

Les mer »