Politisk arbeid

Småbarnstid med tvillinger er jobb nok for to. Bleieskift, mat og kos; det skal være dobbelt opp av alt. I år har foreldrepermisjonen blitt forlenget, og far/partner kan ta ut inntil 17 uker samtidig med mor. Det har tatt 20 år å få til denne endringen og gi økt fleksibilitet i foreldrepengene for begge foreldre. Folkehelseinstituttet offentliggjorde i januar 2015 forskning som viser at det er 80 % økt risiko for depresjon blant tvillingmødre, og at den mest sannsynlige forklaringen er den økte omsorgsbyrden i seg selv. De fant at ved bedre støtteordninger kan færre mødre bli syke av depresjon. Tvillingforeldreforeningen har siden oppstart jobbet for bedre rettigheter for flerlingefamiliene. Vi har kommet med innspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets familiemelding, og vært i møter med samtlige partier på Stortinget. Og vi er stolte og glade for at vi lykkes med god støtte fra medlemmene.

 Vårt fokus har vært:

* Lengre felles permisjonstid for mor og far/partner etter fødsel

* Foreldrevikar til familier med trillinger, til familier der tvillingene har spesielle behov, og til enslige tvillingforeldre


1. juli 2018 ble en milepæl i det politiske arbeidet for flerlingefamilier.

Nå skal alle tvillingforeldre få 17 uker i økt permisjon som de enten kan ta ut sammen eller som en ren forlengelse. Alle trillingforeldre får 46 uker permisjon sammen. Dette er et stort skritt på vei mot likeverdige omsorgsbetingelser. Samtidig fortsetter vi arbeidet for bedre rettigheter, særlig for retten til familievikar for familier med trillinger, enslige tvillingforeldre og familier der tvillingene har spesielle behov.

To jenter på gressplen sammen

Ekstra uker for tvillingforeldre - Nye regler fra 1 juli 2018

Regjeringens endringer for fødsler og omsorgsovertakelser skjer fra og med 1. juli 2018. Med de nye reglene vil det være én regel som gjelder for tvillingforeldre og én regel som gjelder for foreldre som får tre eller flere barn.

Les mer »


Tidligere politisk arbeid