Om Tvillingforeldreforeningen

Tvillingforeldreforeningen (TFF) er en landsomfattende organisasjon for foreldre med barn født ved flerbarnfødsel, og en støtteorganisasjon for flerlinggravide. TFF ble stiftet i 1984 og har i dag ca 2500 medlemmer.

 Hovedoppgavene til Tvillingforeldreforeningen er å:

  • Arbeide for politiske saker som berører flerlingfamiliene (feks permisjonsrettigheter).

  • Hjelpe vordende foreldre ved å tilby tvillingforberedende kurs og informasjonmateriell.

  • Faglig tilbud til medlemmer via våre temakvelder, kurs, tvilling/trilling-treff, festivaler og tvillinglitteratur.

  • Oppdatere fagpersoner om tvillinger/trillinger (for eksempel fagpersoner som jobber innen helse, skole og barnehager). Dette arbeidet gjør vi bl.a ved å avholde fagseminar, delta på faglige kongresser og tilby relevant litteratur.

  • Bistå medlemmer ved å tilby fagpanel, psykolog og advokat som kan gi svar på spørsmål fra medlemmene.

  • Tvillingnytt -  vårt eget medlemsblad, som kommer ut 4 ganger pr år. 

  • Opparbeide gode medlemstilbud hos ulike aktører.

Bli medlem, støtt oss i vårt arbeid for tvillingforeldres rettigheter ved å melde deg inn.

 

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Ingun Ulven Lie

Stortorvet 10, 0155 Oslo

Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 9-15

Telefon: 22 33 14 22

Epost: post@tvilling.no

 

Følg oss  - TFF på Facebook

 

 

Reklamefilmer