Om Tvillingforeldreforeningen

Tvillingforeldreforeningen (TFF) er en landsomfattende organisasjon for foreldre med barn født ved flerbarnfødsel, og en støtteorganisasjon for flerlinggravide. TFF ble stiftet i 1984 og har i dag ca 2500 medlemmer.

 Hovedoppgavene til Tvillingforeldreforeningen er å:

  • Opparbeide gode medlemstilbud hos ulike aktører.

  • Tvillingnytt -  vårt eget medlemsblad, som kommer ut 4 ganger pr år. 

  • Arbeide for politiske saker som berører flerlingfamiliene (feks permisjonsrettigheter).

  • Hjelpe vordende foreldre ved å tilby tvillingforberedende kurs og informasjonmateriell.

  • Faglig tilbud til medlemmer via våre temakvelder, kurs, tvilling/trilling-treff, festivaler og tvillinglitteratur.

  • Oppdatere fagpersoner om tvillinger/trillinger (for eksempel fagpersoner som jobber innen helse, skole og barnehager). Dette arbeidet gjør vi bl.a ved å avholde fagseminar, delta på faglige kongresser og tilby relevant litteratur.

  • Bistå medlemmer ved å tilby fagpanel og psykolog som kan gi svar på spørsmål fra medlemmene.

Meld deg innstøtt oss i vårt arbeid for tvillingforeldres rettigheter 

 

Kontakt oss

Daglig leder: Ingun Ulven Lie

Adresse: Stortorvet 10, 0155 Oslo

Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 9-15

Telefon: 22 33 14 22

Epost: post@tvilling.no

     

TFF`s styre

Anne Winsnes Rødland, Helga Skaare, Dag Engebretsen, Merete Medle, Janne Røyr, Tonje Tryggvason, Christian Dobloug-Holm, Lars Andresen og Kristian Lillehagen

 

Trillingkontakt

Anne Winsnes Rødland, epost: annewr@gmail.com, tlf: 97506909.

 

Reklamefilmer