Tvillinger i puberteten - TILBUD

295,00
Pris
120,00
Medlemspris
EBB894B2EE
Varenummer
2007
År

Tvillinger kan se ut til å komme i en "dobbelt pubertet". De skal også løsrive seg fra hverandre.

Hva er egentlig så spesielt med tvillinger i puberteten? Vil ikke den forløpe som puberteten til en hver annen ungdom? Kanskje ja og kanskje nei. Det som er litt spesielt, er at tvillinger kan se ut til å komme i en slags “dobbelt pubertet”. De fysiske endringene som skjer med kroppen er selvfølgelig de samme som for alle andre. Men på det psykiske planet skal de ikke bare gjennom en løsrivelse fra foreldrene, men kanskje også en løsrivelse fra hverandre.

For foreldre kan det også by på ekstra utfordringer med to ungdommer i puberteten på samme tid. I tillegg til den ”normale” opposisjonen, kan det hende tvillingene krangler ekstremt mye. Noen tåler rett og slett ikke trynet på hverandre i denne tida. Og hva hvis den ene når puberteten lenge før den andre? Kanskje vokser de fra hverandre en stund, noe som kan være sårende for den ene. Og hva når den ene får kjæreste og ikke den andre? Vil det oppstå sjalusi?

Gjennom hverdagshistorier fra familier som er midt oppi det, prøver vi å videreformidle en del erfaringer som kanskje kan gi hjelp på veien. I tillegg kommer råd og tanker fra andre voksne som omgås barna, og resultater fra forskning.


Bestilling av varer

For bestilling send epost til post@tvilling.no

Porto beregnes etter postens satser.

Medlem:
Varene sendes med faktura

Ikke medlem:
Du mottar en faktura på epost og når den er betalt sendes varene.