Besteforeldremedlemskap!

Etter ønske fra våre medlemmer har vi gleden av å introdusere et besteforeldremedlemskap i Tvillingforeldreforeningen.

Besteforeldre ønsker i stadig økende grad å være ressurspersoner for sine barn og barnebarn. I vår dialog med besteforeldre er det svært tydelig at de forstår viktigheten av å ha ett solid fagfelt på området flerlinger i Norge. Flere ønsker også å bestille litteratur eller kurs i gave til sine barn som har flerlinger, og/ eller seg selv. Tvillingforeldrene gir oss også stadig tilbakemelding på hvor viktige barnas besteforeldre er for at flerlingefamilien skal fungere optimalt, og det har lenge vært etterspurt om vi kunne holde egne kurs/ skrive egen artikler om besteforeldrerollen. Nå er vi i gang!

Som besteforeldre til ett eller flere sett med flerlinger vet du kanskje at hver alder har sin sjarm, men også sine utviklingsspesifikke utfordringer når barna er endel av et tospann/ trespann/ firspann. Foreldrene til flerlinger har også større utfordringer med å stå i forholdet, og vi ser at forsinket fødselsdepresjon forekommer hos mammaene helt frem til barna er 4-5 år. Som besteforeldremedlem i Tvillingforeldreforeningen vil du lære mye om flerlinger, hvordan tilrettelegge og kunne være ressursperson i familien uten å tråkke noen på tærne, samt bidra til å støtte vårt arbeid med å opprettholde en forening med sterk faglig tyngde på fagfeltet flerlinger i Norge.  

Medlemskapet koster 250 kr per kalenderår for inntil to besteforeldre (Eventuelt vårt rabatterte medlemskap til 299 kr for resten av 2019 og hele 2020).

Velkommen til vårt nye medlemskap. Vi håper du/dere vil være med som medlem, ressursperson og støttespiller.  Vi ser frem til å få besteforeldre med på laget vårt!

Meld deg inn her! Velg besteforeldremedlemskap

Tvillingforeldreforeningens (TFF) arbeid og medlemsfordeler:

  • TFF arbeider politisk med saker som berører flerlingfamilier (f.eks. permisjonsrettigheter og hjelp til trillingfamilier og enslige foreldre).
  • TFF har som mål å holde seg faglig oppdatert på det internasjonale arbeidet på fagfeltet flerlinger gjennom ICOMBO (vår internasjonale forening).
  • TFF bistår familer ved å tilby kurs i ulike stadier gjennom oppveksten (se siste kulepunkt),avholde tvillingforberedende kurs (før fødsel), samt gi ut tvillinglitteratur og informasjonsmateriell.
  • TFF tilbyr støttebrev til far/medmor for utvidet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
  • TFF er en faglig og sosial møteplass.
  • TFF tilbyr kurs til fagpersoner innen helse, skole og barnehage om tvillinger/trillinger.
  • Vi bistår våre medlemmer ved å tilby en fagperson som kan veilede våre medlemmer gratis over telefon etter avtale, samt avholde kurs i tvillingspesifikke utfordringer gjennom oppveksten. Eksempler på dette er: "Sammen eller hver for seg i skole og barnehage", "Hvordan oppsøke hjelp i støtteapparatet hvis barna har ekstra utfordringer", "Oppdragelse: Hvordan regulere og sette grenser for flerlinger" og "Hvordan ta vare på seg selv for å mestre hverdagen med flerlinger". Det vil også bli avholdt egne arrangementer og temakvelder for besteforeldre, men besteforeldrene er selvfølgelig også velkomne til å delta på alle de kurs og temakvelder vi avholder, samt kontakte oss på telefon hvis dere har problemstillinger dere ønsker å drøfte.

 

Som medlem får du også tilgang til våre gunstige medlemsfordeler:

 

Medlemspris:

Medlemskapet koster kroner 250 per kalenderår for inntil to besteforeldre (Eventuelt vårt rabatterte medlemskap til 299 kr for resten av 2019 og hele 2020).

Vi trenger deg/dere, og ser frem til å få flere besteforeldre med på laget vårt!

Velkommen til vårt nye medlemskap.

Klikk her for å melde deg inn!