Tvillinger og skolestart

Skolestart er en ny milepel i barnas og familiens liv, og for tvillingforeldre skal det tas nye valg – sammen eller hver for seg og hvorfor. TFF arrangerer temakveld med tema om skolestart torsdag 21. mars 2018 kl.19.00 i Kolstad Barnehage, Saupstadringen 14, 7078 Saupstad.

To sekker for barnehagen Foto: Henriette Åkre

Etter flere års erfaring er tvillingforeldre godt kjent med barnas behov, sterke og mindre sterke sider, konkurranse instinkt, dominans og utvikling. Dette er grunnlaget når man skal vurdere om tvillingene skal gå sammen eller ikke i skolen.

  • Tanker rundt hvorfor barna bør gå sammen eller hver for seg
  • Hvilke praktiske konsekvenser får det om barna gå sammen eller i hver sin klasse?

 

 Tvillingforeldreforeningen (TFF) arrangerer temakveld for tvillingforeldre. Tvillingmødrene Line(førskolelærer) og Eva Sofie(lærer) innleder denne kvelden. Vi oppfordrer begge foreldre til å delta hvis mulig. Her er noen av temaene vi berører:

  • Sammen eller hver for seg  
  • Konkurranse og dominans innad i tvillingparet
  • Venner – hva om den ene kommer i klasse med bestevenn og ikke den andre
  • Foreldresamtaler – en avtale til hver
  • Praktisk
  • Kort info om TFF
  • Annet

 

 

Pris og sted

Sted:  21. mars 2018 i Kolstad Barnehage, Saupstadringen 14, 7078 Saupstad

Tid:  kl.19.00 – 21.30 inkludert pause.

Pris: pr person kr. 275,-/par 550,-(medlem i TFF). Ikke medlemmer kr. 500,- / 1000,-

 

 

 

 

Påmelding

Betales til konto 0536.4299038. Vi tar forbehold om tilstrekkelig mange påmeldt.

Frist for påmelding 10. mars

*Navn på begge foreldre om de deltar:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*En eller to foreldre deltar:
*Mobilnummer:
*E-post:
Medlemsnummer:
Ønsker du å motta nyhetsmail fra TFF?
Betales til konto 0536.4299038
 
* angir påkrevd felt